Když slavil kastelán šedesát

V sobotu 7. září 2013 se, stejně jako mnohokrát předtím i potom, zcela zaplnil největší sál Linhartovského zámku. 
 
 
 
 
Hostů přišlo nepočítaně...
 
Výtvarní umělci různých žánrů, kteří zde měli možnost vystavovat již v předchozích letech, se sešli na ojedinělé společné vernisáži svých děl.
 
Jaroslav Hrubý a Ladislav Steininger...
 
Tentokrát se k nim přiřadil se svým rozsáhlým keramickým betlémem, jenž mu při modelování zabral více než rok času, i kastelán Jaroslav Hrubý. Člověk, který zámku věnoval a stále věnuje téměř všechen svůj pracovní i volný čas.
 
Jardo, vidíš, roky jsou tu..
 
V průvodních slovech výtvarníků pánů Ladislava Steiningera a Zdeňka Kurečky nechyběl humor, ocenění a poděkování za práci panu Jaroslavu Hrubému.
 
Slovo má pan Zdeněk Kurečka...
 
Bezprostředně potom následovaly gratulace oslavenci. Tušíte správně. Opět se jednalo o kastelána.
 
Poděkování od pana starosty...
 
Pan Jaroslav Hrubý slavil 60. narozeniny! Blahopřáli mu všichni přítomní výtvarníci, přátelé, kamarádi, rodina i starosta Města Albrechtic pan Luděk Volek.
 
Blahopřejí polští přátelé...
 
Když se konečně dostal ke slovu Jarda Hrubý, vzpomněl na ty, jež ho přivedli k výtvarnému umění, poděkoval všem, kteří mu byli při obnově a udržování kulturního a společenského života na zámku oporou.
 
Přání s neobvyklým darem...
 
Kastelán slavil šedesátiny před několika měsíci. Ale už tehdy se svými spolupracovníky přemýšlel o jiném významném výročí.
 
Nechyběli ani kamarádi...
 
O desáté, jubilejní sezóně 2015. Už nyní je zveřejněn program i seznam nových expozic, na jejichž zajištění a instalaci se už nyní intenzívně pracuje.
 
  
Paní Miluše Kaletová s kyticí od kastelána...
 
Foto a text Karel Knapp