Archiv

Květen 2007

Zahájení mezinárodního kulturního léta 2007

Slavnostní otevření sezóny proběhne 26. května 2007 v 15.00 hodin Aktualizováno: fotky ze zahájení zde Program vernisáž a otevření nové expozice keramiky Jana Kutálka vernisáž a otevření nové expozice historie citer v českých zemích...

Ani silná bouřka neodradila stovky návštěvníků

Ani silná bouřka neodradila stovky zájemců z celého kraje od účasti na slavnostním zahájení Mezinárodního kulturního léta na zámku v Linhartovech. Lidé se tísnili pod zámeckou terasou, najednou se ozvaly výstřely a rachot želez....

Expozice keramiky Jana Kutálka

Expozice keramiky Jana Kutálka.

Expozice dobového nábytku

zapůjčeno ze soukromé sbírky rodiny Dolečkových Původní nábytek ze zámku byl v minulosti buď zničen nebo odcizen a stal se součástí vybavení mnoha (dnes již těžko zjistitelných) domácností z blízkého i vzdálenějšího regionu. Proto...

Expozice křesťanství na Albrechticku

Jejími obětavými iniciátory a tvůrci jsou manželé Jedelští, řádové sestry a pan Ing. Ivo Vykopal, všichni z Města Albrechtic. Záměrem expozice je alespoň částečně zmapovat vývoj křesťanství a vliv křesťanství na život v regionu.

Devastace zámku

Zámek byl v druhé polovině minulého století zdevastován, neboť nesloužil jako kulturní památka, ale jako účelová budova.

Současné fotografie zámku

Aktuální fotografie zámku a jeho nejbližšího okolí (řazeno zpětně, nejdříve z roku 2008, dále i z let 2006 a 2005).

Dobové fotografie

Dobové fotografie zámku.