Stezkou Valštejnského okruhu

Spolek Valštejn vznikl z iniciativy místních obyvatel a rekreantů v dubnu roku 2013. Je dobrovolnou nevládní neziskovou korporací a právnickou osobou podle českého práva. Mezi jeho hlavní cíle patří snaha o zachování historického odkazu původně ryze německé obce Valštejn se svými třemi osadami – Velký Valštejn, Malý Valštejn a Ztracená Voda.

 

Krátké video z Valštejnského okruhu…V roce 2016 tak mohl být uveden v život Valštejnský okruh, který na informačních panelech přibližuje návštěvníkům minulost naší obce.

 

Jedna z informačních tabulí…

Díky postupné badatelské činnosti a také šťastným shodám okolností jsme nalezli jeden z valštejnských zvonů z dnes již neexistujícího kostela sv. Františka Xaverského, část kostelního inventáře a navázali jsme velmi cenná přátelství – přijel k nám příbuzný ztracenovodského poustevníka Vlastimila Berana, navštívil nás zakladatel Česko-německého týden Curt Schmidt.

 

Kaplička…

Jsme v kontaktu s původními Valštejňany a spolupracujeme s celou řadou místních organizací, mezi něž také patří Linhartovský zámek. Dále se věnujeme obnově venkovských tradic, jako jsou stavění májky, upalování čarodějnic, pouštění draků, lampiónový průvod a podobně.

 

Krásné výhledy do okolní krajiny Valštejna…

Tyto akce jsou zaměřeny jak pro dospělé, tak ve velké míře také pro děti – jsme přesvědčeni, že genius loci místa je nutno předávat dalším generacím.

 

Stáda krav...

Po téměř 70 letech jsme oprášili odkaz původních obyvatel znovuobnovením poutního pochodu k poutnímu kostelu Panny Marie Pomocné nad Zlatými Horami.

 

Pro příští generace…

Naši činnost podporují jak místní lidé, tak vedení města Město Albrechtice, jehož je Valštejn městskou částí. Všem patří za jejich podporu veliký dík, neboť bez nich by nebylo možno naplňovat naše sny a cíle.

Foto a video Karel Knapp, text ing. Robert Kořínek, Ph.D.

Napište nám názor

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.