28. září – Vysvěcení kaple a Koláčobraní

  • Home
  • Články
  • 28. září – Vysvěcení kaple a Koláčobraní

Nejdřív něco málo z historie

28. září 2018 se uzavírá v poválečných dějinách pro kapli rodiny Keil von Eichenthurn pomyslný historický kruh. Je zásluhou Lesů České republiky s. p., že po letech nepochopitelného zmaru a lidského hyenismu, kdy se ostatky členů rodiny zakladatelů Bohumínských železáren nacházely poházené nejen v okolí rodinné hrobky, ale i v různých částech Města Albrechtic, bude krásné památce našeho regionu vysvěcením v 13.30 navrácena pieta.

Je zřejmé, jak doba poznamenala nejen historický objekt, ale i některé lidi. Úcta k pozůstalým by nikdy neměla být ovlivňována ničím jiným, než prostým člověčenstvím. Kaple rodiny Keil von Eichenthurn je dokladem toho, že tomu tak často nebylo. Podrobnější informace včetně videa a virtuální prohlídky jsou dostupné ZDE.

Investor záchrany kaple – Lesy České republiky s. p.

Léty a lidmi poničená stavba, nacházející se v zámeckém parku v Městě Albrechticích – Hynčicích, si vyžádala obnovu konstrukce střechy. Nyní je proti původnímu stavu bez stropu, prosklená, na ocelové konstrukci. Byla vyspravena koruna zdiva, doplněno zdivo vypadlé, obnoveny štukové omítky, zřízeno nové oplechování a instalovány svody dešťové vody. Rovněž byly obnoveny chybějící schody v mramoru. Pozornosti se dostalo také sklepním prostorům kaple.

Návštěvníkům, kteří v budoucnu navštíví kapli cíleně nebo jako součást putování po trase Městského turistického okruhu Města Albrechtic, bude k nahlédnutí i minigalerie s informacemi k její historii i historii rodiny Keil von Eichenthurn.

Den s Lesy České republiky a Koláčobraní

Páteční popoledne není jen dobou vysvěcení kaple. Přítomní budou mít příležitost pokračovat historickou alejí do zámeckého parku na Den s Lesy ČR a Koláčobraní. Zábavně poučný program je naplánován od 13.30 do 20 hodin. Pro děti je připravena dobrodružná stezka lesem, selfie hra, putování za historií, ukázka dravců a jízda na koníkovi. Součástí akce je vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Rodina Keil von Eichenthurn“, kdy hlavní cenou je pobyt na jednu noc v Oboře Víno. Nesmíme zapomenout ani na soutěž „O nejlepší koláč“.

Největší odměnou za odvedenou práci pro pořadatele – Lesy ČR, s. p., Lesní správa Město Albrechtice ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Město Albrechtice a Městem Albrechtice bude, pokud využijete pátečního svátečního dne a přijdete se svými dětmi, vnoučaty nebo přáteli trochu se poučit a především pobavit. K tanci i poslechu bude hrát skupina „Brejle“.

Foto-video a text Karel Knapp