Co se tak virtuálně podívat do městských lesů?

V žádném případě nechci nikomu podsouvat, že je lenivý. A všichni dobře víme, že do lesa je lepší chodit po svých, než se do něj dívat prostřednictvím videa, fotografií nebo virtuálních prohlídek. Přesto ale nemusí mít každý k uvedené, zdraví prospěšné aktivitě, náladu, čas, a co je horší, třeba patřičné zdraví.

Na počátku října jsem využil příležitosti podívat se do městských lesů Města Albrechtic s odborným lesním hospodářem ing. Jaroslavem Hermanem. Přesto, že jsme se z časových důvodů nedostali všude (lesy kolem rozhledny na Hraničním vrchu a na Žárech), měl jsem možnost toho vidět docela dost.

Podívání to bylo neradostné. Ničivá aktivita kůrovce a následná vynucená těžba dřeva s původně zalesněnou krajinou udělala své. Nakonec, jak to v našem lese vypadá, se můžete podívat i v teple svého domova, prostřednictvím obrazovek počítačů.

 

Zajímavé povídání s ing. Hermanem se vám pokusím co nejpřesněji zprostředkovat. Rozdělil jsem je do částí, které odpovídají číslování a nadpisům ve virtuální prohlídce.

Pohled č. 1 – Dlouhá Voda, přirozené zmlazení – torza listnatých porostů a přirozená obnova na kalamitních hodinách:
Po kalamitě v letech 2016 až 2018 byla vytěžena většina smrkových porostů na majetku Města Albrechtic. Zbyla pouze torza listnatých porostů a výstavky modřínů. Na Dlouhé Vodě vyrůstá i velké množství nových semenáčků smrků, bříz a javorů, které napomohou včasné obnově rozsáhlých holin.

Pohled č. 2 – holina, les:
Kalamitou nebyl zasažen jen majetek města Město Albrechtice, ale celá oblast severní Moravy. Výhled na Solnou horu potvrzuje poškození zejména smrkových monokultur. Smíšené porosty v nižších polohách po těžbě smrku zůstávají.

Pohled č. 3, 4 , 5 – Dlouhá Voda, hřeben:
Celkový pohled na majetek obce města v katastru Dlouhé Vody. Celkový rozsah napadených porostů je odhadován na jednu polovinu.

Pohled č. 6 – Ztracená Voda – inspirace pro obnovu holin:
Kalamita na kopci Milíře, v nižších polohách stabilní smíšené porosty, jejich druhová a prostorová skladba přežila staletí. V těchto lokalitách je potřeba hledat inspiraci při obnově lesa na kalamitních plochách. Využití původních dřevin jako je bříza, javor, třešeň, jilm a buk a hlavně zajištění jejich směsí je předpokladem k vytvoření trvalého lesa pro další generace.

Pohled č. 7 – hřeben:

Pohled č. 8, 9, 10 – Valštejn:
Na svazích Valštejna je patrný barevný rozdíl mezi původním lesem a uměle založenými smrkovými monokulturami. Virtuální prohlídka č. 9 smrkové porosty, které hynou nejdříve na suchých stanovištích, na rozdíl od listnatých stromů, které přežívají.

Pohled č. 11 – Láč, oplocenky

Pohled č. 12 – Láč, holina

Z vyjádření lesního odborného správce p. ing. Jaroslav Hermana vyplývá, že při kalamitě v letech 2015-2018 bylo na majetku města Město Albrechtice, o výměře 294 ha, vytěženo přibližně 42 000 metrů krychlových. To jsou téměř všechny smrkové porosty ve věku nad 50 let. Vzniklo při tom přibližně 140 ha holin, které bude nutné v nejbližší době osázet odpovídajícími porosty.

Foto, video, virtuální prohlídky a text Karel Knapp