Kaple rodiny Keil von Eichenthurn slavnostně otevřena

Stavební památka Pohřební kaple s hrobkou rodiny Keil von Eichenthurn, ležící na trase Městského turistického okruhu Město Albrechtice, byla po 110 letech po rekonstrukci slavnostně otevřena veřejnosti 28. 9. 2018. Významná rodina Keilů byla součástí firmy Tlach a Keil, která stála u zrodu Železáren a drátoven Bohumín. Místo pod vrchem Dubí dostalo nyní širší rozměr. Smyslem obnovy kaple, jež byla v šedesátých a sedmdesátých letech vydrancována a zdevastována, byla nejen její rekonstrukce, ale i nalezení nového využití jako místa pro zamyšlení, rozjímání a jako memento osudu rodiny Keilů a lidské lhostejnosti.

Torzo ostatků rodiny Keilů uložil k jejich důstojnému odpočinku do krypty kněz albrechtické farnosti pan farář Jan Randa. Provedl také požehnání kaple a její vysvěcení. Opravy se jako investor ujaly Lesy České republiky, s. p., stavbu projektovala firma Building Design s.r.o. a práci zhotovila firma TAYLOR stavební s.r.o. Město provedlo základní údržbu okolí a zajistilo hudbu, instalování lavic, květinovou výzdobu i malé občerstvení.


V minigalerii uvnitř kaple se návštěvníci mohou seznámit s historií firmy i samotné rodiny Keilů. Dozví se zajímavosti o průběhu výstavby kaple, informace o architektuře navazujících objektů pod vrchem Dubí (rodinná vila Keil, zámeček, oranžerie, zámecký park). Je zde zmíněna take spolupráce LČR s veřejností. Účastníci slavnosti na vlastní oči viděli, do jaké míry se stavbě rodinného mauzolea vrátil její původní vzhled a jak byly naplněny představy o jejím využití.

Věříme, že se tato lokalita stane pro občany i návštěvníky našeho města vyhledávaným místem, které si už budeme jenom chránit a budeme na něj hrdi. Prostor kolem kaple, po dohodě LČR – zástupci samosprávy, bude udržovat a zvelebovat (včetně květinových záhonů apod.) město. Otevření kaple bylo součástí akce Den s Lesy České republiky, s. p.

Foto-video Karel Knapp
Text ing. Ivan Roller, autor ideového návrhu úpravy a využití kaple (referent pro katastr – Lesy České republiky)