Valašský vojvoda, to nejlepší na konec

V pátek 7. prosince 2018 měli na zámku sraz milovníci cimbálové muziky, lidových písní, tanců a zvyků. Opět k nám v předvánočním, v novodobé zámecké historii již potřetí, zavítal soubor Valašský vojvoda. Vlastník řady významných ocenění a titulů, který za dobu své existence vystupoval po celé České republice i v zahraničí. V bývalé NDR, Turecku, Polsku, Francii, Španělsku, Japonsku, Ukrajině, Maďarsku, Holandsku, Jordánsku, Rusku a kdo ví, kde ještě. Samozřejmostí je spolupráce s Českou televizí i rozhlasem v Ostravě. V roce 1999 se soubor ve Vatikánu podílel na slavnostním programu při příležitosti předávání vánočního stromu z ČR Svatému otci Janu Pavlovi II. a zde také vzniklo přátelství s kastelánem Jaroslavem Hrubým, jehož výsledkem ji již třetí koncert souboru na Linhartovském zámku.

Na úvod „Adventního koncertu“ vzácné hosty z Kozlovic a všechny přítomné přivítal Jaroslav Hrubý a paní Miluše Kaletová, již třináct let pravá ruka kastelána a spoluorganizátorka akcí. Co nejstručněji sdělila přítomným informace o dění na zámku v roce 2018, přidala i něco málo o aktivitách z let dřívějších.

O průběhu sezóny a aktivitách, které se na zámku v roce 2018 udály, promluvila paní Miluše Kaletová.
Zajímavé byly i údaje o počtu návštěvníků v roce 2018 i za posledních deset let.

Co se na zámku letos, ale i v letech minulých událo? Kolik dá práce a úsilí smysluplně a zajímavě zaplnit 20 místností? Jak připravit a pak motivovat lidi, aby zámek navštívili? Jak důležitá je propagace všeho, co se na zámku děje a bude v budoucnu dít.

Věhlas si získaly Velikonoční i Vánoční jarmarky, kdy převážně ručně vyrobené zboží z přírodních materiálů vždy nabízí kolem osmdesáti prodejců. Dnes je už samozřejmostí, že jsou každý měsíc pořádány vernisáže, či spíše „trojvernisáže“, kdy jsou vystavovány práce českých i zahraničních umělců z oblasti fotografie, obrazů, dřevořezeb, keramiky a dalších rozmanitých artefaktů. Své jméno získala „První dětská galerie“ i stálá expozice většinou pohádkových postaviček od keramika Jana Kutálka. Zámek stojí za to navštěvovat v jedné sezóně opakovaně. Kastelán velmi často expozice obměňuje. Na své si přijdou i děti. Jestli jste se nestihli podívat do zámku letos, určitě dorazte někdy příště. A co teprve noční prohlídka, kdy potemnělým zámeckým sklepením a výstavními síněmi osvětlenými 9 450 svíčkami prošlo rekordních 2 300 návštěvníků. A další akce k 100. výročí ČSR, akce klubu Velorex. Je toho moc. Akce střídá akci, událost střídá událost. Nejlépe, když navštívíte zámecký web.

Přesto ještě pár čísel.
V roce 2017 dorazilo na zámek rekordních 12 300 platících lidí, městu bylo za vstupné odvedeno 350 000 Kč. Od roku 2007 prošlo zámkem těžko uvěřitelných 116 800 návštěvníků a do rozpočtu města bylo odvedeno a tedy vráceno 3 430 000 Kč. Za dobu otevření zámku veřejnosti bylo instalováno 98 expozic, odehráno 34 koncertů a milovníky umění zaujalo 39 vernisáží, sehráno 11 divadelních představení. Koupěchtiví rádi utráceli své peníze na 24 jarmarcích. A co teprve 12 nočních prohlídek.

Poděkování za mnohaletou práci náleží Jaroslavu Hrubému, paní Miluši Kaletové, všem minulým i současným spolupracovníkům z řad studentů i těch odrostlejších. Jsou to pravidelní pomocníci při velkých akcích z řad občanů Linhartov, Města Albrechtic a okolí, „Přátel Linhartovského zámku“. Poděkování a ocenění si zaslouží všichni starostové, kteří se o rozvoj novodobé historie zámku zasloužili (ing. Ivo Vykopal, Petr Šolc, Luděk Volek) a věříme, že se určitě do budoucna rovněž zaslouží. Prostě všem, kteří zámku fandí a oceňují jeho podíl na rozvoji kulturního života v Městě Albrechticích.

Dalo-li by se usuzovat z následného potlesku všech přítomných, pak může být kastelán a jeho spolupracovníci spokojeni. Úspěšně vytváří nabídku kulturního a společenského vyžití především pro obyvatele Města Albrechtic a všech jeho spádových obcí. Dokáží také přilákat velké množství návštěvníků a turistů z celé České republiky i zahraničí, spolupodílejí se na šíření dobrého jména našeho města i regionu.
Následné vystoupení souboru lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic s vlastní cimbálovou muzikou všechny nadchlo. Tancovalo se a zpívalo, nechyběly ukázky lidových zvyků. Nikdo ani na chvíli nezapochyboval, že Vánoce se skutečně blíží. Děkujeme všem členům souboru a někdy příště zase na shledanou na našem zámku. Určitě se budeme všichni těšit.

Foto-video a text Karel Knapp