Kastelán předběžně bilancuje sezónu 2019

  • Home
  • Články
  • Kastelán předběžně bilancuje sezónu 2019

Před nedávnem jsem dostal Jaroslava Hrubého do mírného stresu, když jsem ho požádal, aby hned, jak se zavřou dveře za posledním návštěvníkem, zasedl a sepsal mi co nejvíc postřehů o právě ukončené hlavní turistické sezóně. Něco jako mini výroční zprávu o činnosti. To nakonec nenápadně odmítl.

Kastelán se nerad chlubí tím, co se už na zámku událo a raději mluví o tom, co se ještě připravuje. Raději mluví, než píše. Jenže měl smůlu. Nakonec mi pár řádků, ale se zajímavým obsahem, poslal a zbytek jsme probrali přímo v jeho království.


Zámek se ještě nechystá k zimnímu spánku. Čekají ho dvě tradiční závěrečné a hojně navštěvované akce související s blížícími se Vánocemi. Vánoční jarmark a Vánoční koncert. Tomu ale už nyní předchází úklid všech místností, přesouvání expozic a dalších uměleckých předmětů do depozitáře. Své práce si průběžně odvážejí četní vystavovatelé. To vše s ohledem i na to, co kdyby už konečně, po různých odkladech, byla zahájena na počátku roku 2020 dlouho plánovaná revitalizace zámku.


Stejně nejisté informace negativně ovlivnily také průběh sezóny 2019, kdy se v lednu a v únoru objevovaly protichůdné informace, jestli zámek bude nebo nebude uzavřen, a to na celou dobu rekonstrukce. Nakonec se podařilo dojednat kompromis, že i kdyby byla rekonstrukce zahájena, mohlo by vše za určitých okolností probíhat po etapách. Provoz zámku by mohl být i v nadcházející sezóně s určitým omezením zachován. Nakonec se podařilo, po vyhodnocení často protichůdných informací o přípravných aktivitách vedoucích k realizaci česko-polského přeshraničního projektu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ vycházejícího z projektu „Revitalizace architektonického dědictví zámků“, většinu plánovaných akcí uskutečnit a dokonce jejich počet navýšit.


Jak kastelán se zaslouženým uspokojením říká: „Vše nasvědčuje tomu, že návštěvnost zámku a snad i spokojenost návštěvníků bude téměř odpovídat rokům předešlým.“ Jaroslav Hrubý se ale i tak drží při zemi. Na celkové hodnocení je ještě dva měsíce čas. A to se ještě 30. října byly zasmát s třicítkou papírových klaunů a potěšit s 15 roztodivnými papírovými zvířaty děti z jedné z opavských mateřských škol a kastelán den předtím besedoval o zámku v Linhartovech se seniory v krnovském domově pro seniory.


Za sezónu 2019 se příchozím představilo celkem třicet jedna výtvarníků. Původní plán lákal na čtyři vernisáže, nakonec jich ale bylo pět. Ta poslední, která zámeček úspěšně reprezentovala i při různých kulturních akcích na mnoha místech v České republice, se stala „dokladem“ o ocenění mnohaleté obětavé práce kastelána a jeho spolupracovníků ve prospěch jednoho z historických objektů, který je ve správě města Město Albrechtice.


Proti původnímu programu přibyly i dva koncerty. První navozoval prohlížejícím velkoformátových fotografií pořízených v historických objektech, nalézajících se na deseti různých místech České republiky, dobrou náladu. Při druhém koncertě se představili návštěvníkům A. Blaho a S. T. Rabinský. Velký úspěch u diváků mělo divadelní představení „Bývali Čechové zdatní Jonáci“ v podání Divadelního spolčení ČERVIVEN SENIOR.

Je to právě kastelán Jaroslav Hrubý, jenž pro udržení návštěvnosti zámku dělá neustále, co může. Svědčí o tom i podrobná statistika, kterou si vede od roku 2009 a týká se pouze návštěv nad rámec standardní otevírací doby. To se týká prázdninových podvečerních prohlídek a zpřístupnění zámku zájezdům organizovanými cestovními kancelářemi, zájmovými spolky nebo školami.


Celkem možnosti navštívit individuálně náš zámek po předchozí dohodě s kastelánem kdykoliv v týdnu, ráno, odpoledne i večer využilo za posledních deset let 17 316 lidí, z toho 9436 dětí. V tomto počtu je zahrnuto i 2543 hostů z letošního roku. V souhrnu tak kastelán navýšil původně plánované příjmy o téměř 510 000 Kč a hlavně rozšířil mezi další lidi povědomí o tom, že i v našem regionu je možné nalézt zajímavé historické objekty s bohatými kulturními i společenskými aktivitami.

Můžeme si jen přát, aby i dvě zbývající akce letošní sezóny přilákaly na zámek co nejvíc návštěvníků a ve zprávách pro kastelána a jeho spolupracovníky prostřednictvím Googlu přibyly další a další pozitivní ohlasy na jejich práci. Na hodnotící stupnici, která je nabízena Googlem se v záplavě pěti hvězdiček mezi zaokrouhleně tisícovkou hodnocení objevilo jen několik desítek hodnocení čtyřmi hvězdičkami, ojediněle hvězdičkami třemi a pouze čtyřikrát se zobrazily hvězdičky dvě. Není co dodat.

Fotografie pořízené prostřednictvím dronu – Pavel Bártek, foto a text Karel Knapp

Téma: