Štáb ČT Ostrava navštívil zámek

O tom, že je náš kastelán nejenom šikovným a svérázným kumštýřem, ale také mediálně zdatným člověkem, se mohli, jako již mnohokrát, přesvědčit diváci pořadu ČT Ostrava „Události v regionech“, který byl odvysílán v pátek 4. července 2019.

Při natáčení reportáže vládla příjemná nálada, a tak není divu, že se všichni přítomní docela dobře bavili. Štáb ostravské televize se pohyboval za průvodního slova kastelána Jaroslava Hrubého po celém zámku.

Nakonec vše skončilo u 12 velkých, pestrobarevně namalovaných papírových klaunů. Ti se spolu s dalšími 8 plánovanými veselými figurami vystupujícími v lidské podobě v cirkusech „ubytují“ v sobotu 17. srpna v tajuplném a rozsáhlém sklepení linhartovského zámku, aby mohli za svitu svíček (kterých bude po celém zámku rekordních 10 000) přivítat návštěvníky na vyhlášené tradiční noční prohlídce zámku. Určitě je na co se opět těšit.

Video a text Karel Knapp, foto Jáchym Hrubý, 12 let

Téma: