Zámkem se nesly písně z muzikálů

Foto Karel Knapp

Základní Murphyho zákon: Může-li se něco pokazit, pokazí se to. Základní Hrubého zákon: Může-li se něco podařit, podaří se to. V duchu kastelánova zákona se nesla i závěrečná kulturní akce turistické sezóny 2019, koncert „Po stopách muzikálu“. Jestli byl někdo škarohlíd a domníval se, že přijde málo diváků, spletl se.

Foto Karel Stuchlík

Většina akcí na zámku má již své stálé a věrné publikum. Již čtvrt hodiny před zahájením koncertu bylo potřeba přidávat židličky, aby byla nakonec zcela využita kapacita míst ve velké výstavní síni.

Foto Karel Knapp

Melodie z oblíbených českých i světových muzikálů za klavírního doprovodu Jana Tomiho Rabinského zpíval před 65 posluchači Alexandr Blaho.

Foto Karel Stuchlík

Zatím co začátek patřil písni Tereza z muzikálu „Kdyby tisíc klarinetů“, pak konec vystoupení se nesl ve znamení vzpomínky na pana Karla Gotta. Průběžný i závěrečný bouřlivý potlesk byl sympatickým oceněním výkonu vystupujících umělců, kteří dostali zároveň i drobné pozornosti. Tentokrát bylo předávání dárků vzájemné. Dostalo se i na Jaroslava Hrubého, jako projev vzájemného přátelství mezi organizátory koncertu a pořadateli.

Foto Karel Knapp

Z omylu, pokud by si někdo myslel, že posledním říjnovým víkendem končí turistická sezóna 2019, všechny vyvedl v závěrečném slovu opět kastelán. Nejdříve se bude vyklízet většina zařízení ve výstavních prostorách a budou se chystat na Vánoční jarmark, aby jej nakonec vystřídala  poslední plánovaná letošní akce, Vánoční koncert.

Foto Karel Knapp a Karel Stuchlík, text Karel Knapp

Galerie fotografií od Karla Knappa

Galerie fotografií od Karla Stuchlíka

Téma: