Další kontrolní den bude 25. srpna

Na zámku se nepřestalo pracovat ani v době dovolených. Zatím všechny stavební práce probíhají podle harmonogramu. Jak se uvádí v zápise ze 4. kontrolního dne 11. srpna 2020, všechny bourací práce pokračují, většinou se jednalo o náročné rozbíjení stávajících nevhodných betonových podlah ve sklepeních. Byly ale provedeny i další sondy do betonových nástřiků kleneb ve stejných prostorách.

Ve II. nadzemním podlaží pokračovaly práce na zakrytí stropů dřevěnými rastry, které jsou následně podbíjeny deskami. Ty pak skryjí rozměrné ocelové nosníky. Po instalaci  elektrických  rozvodů vedoucích do míst k budoucímu umístění stropních svítidel budou takto připravené stropy opatřeny omítkami.

V současnosti nadále pokračují práce ve sklepení, dělníci v určených místech kopou sondy do hlubších podkladových vrstev podlah.  Překvapuje výše hladiny podzemní vody.

Práce ve II. nadzemním podlaží jsou rozšířeny o vytváření menších dřevěných konstrukcí, které budou sloužit pro vytvoření tzv. fabionů, oblých přechodů mezi svislou stěnou a stropem. Jejich omítky budou stejně jako u stropů vyztuženy rákosem.

Další kontrolní den je naplánovaný se čtrnáctidenní přestávkou na úterý 25. srpna ve 14 hodin.

Foto a text Karel Knapp

Téma: