Dronem i bez dronu  – video o zámku

Kastelán Jaroslav Hrubý…

Znáte to. Nejdřív máte velký elán do práce, dokonce se na ni těšíte. Pak  to z ničeho nic přejde, ne a ne se přinutit. Co jste chtěli udělat nejlépe již včera, není hotovo ani zítra, za měsíc či za rok. Ještě k tomu, když nemusíte. Mezitím děláte milión jiných „důležitějších věcí“. Tak to bylo i v mém případě. Než jsem se konečně dopracoval ke splnění svého záměru, trvalo mi to dva roky. Video pod názvem „Linhartovský zámek – malé ohlédnutí za jednou sezónou“ je ale konečně tu.

Záměr nabídnout prostřednictvím krátkého videa pohled na zámek, do zámeckého parku i do samotného zámku ztroskotal hned zpočátku. Záběry pořízené téměř průběžně ze všech akcí uskutečněných za sezónu 2018 s využitím chytrého telefonu přesahovaly dobu dvou hodin. Po hrubém sestřihu asi jen půl hodiny. To bylo stále moc. Mimo jiné se nabízely další a další klipy. Pohledy na krásně zbarvený podzimní park, záznamy z vernisáží fotografií, dřevěných plastik, obrazů, z noční prohlídky zámku, z divadelních představení, koncertů. Někdy je horší vybírat z velkého množství než z mála.

Heřman Menzel z Linhartov, v minulosti úspěšný mnohaletý správce zámeckého parku v Linhartovech…

Když k tomu ještě získáte návdavkem od Pavla Bártka krásné a nepominutelné záběry pořízené prostřednictvím kamery umístěné na jeho dronu, problém s krácením videa ještě narůstá. Snad se ale podařilo postihnout téměř všechno to, co si kastelán Jarda Hrubý se svojí nejbližší spolupracovnicí Miluší Kaletovou navymýšlel a co vše stihl v průběhu jedné zámecké sezóny ještě za pomoci dalších spolupracovníků uskutečnit.

Kastelán Jaroslav Hrubý v současnosti provádí rozsáhlou inventarizaci majetku…

Doufám, že se přes velké zjednodušení podařilo vytvořit krátký dokument z organizačně poslední plnohodnotné sezóny 2018, kdy ještě nemusel být brán zřetel na plánované stavební úpravy a nic nebránilo instalaci mnoha poutavých a z devadesáti procent zcela nových expozic. Rok 2019 už tak příznivý pro vystavovatelskou činnost nebyl. Při jeho plánování se již musel brát v úvahu možný konflikt výstavních aktivit a stavebních prací, kdy se předpokládala realizace již schváleného  společného česko-polského programu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ v hodnotě 1 217 184,00 €. Nakonec stavební práce zahájeny nebyly.

Před zahájením stavebních prací musí být vše řádně zabaleno a uloženo do depozitáře…

Vše nasvědčuje tomu, že letos poprvé po patnácti letech zůstane zámek veřejnosti z technických důvodů uzavřen. I když je i malá naděje, že by přece jen k omezenému provozu mohlo dojít. Záleží i na stanovisku vedení města. Alespoň tak začíná uvažovat kastelán Jaroslav Hrubý, protože v předstihu byly zváženy i možnosti etapizace stavebních prací, jejichž využití by takový záměr umožňovaly.

Heřman Menzel je nejen výborným dendrologem. Ale i znalcem historie a autorem řady odborných textů na téma přírody… 

Úvodní akci sezóny 2020 „Velikonoční jarmark“ znemožnilo vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s šířením koronaviru, a jak vyplývá z posledních informací od paní starostky Jany Murové, v současnosti se snad již blýská na lepší časy. Blíží se ukončení výběrového řízení včetně nezbytných schvalovacích procesů a nic by již nemělo bránit zahájení realizace stavebních úprav. Původně byl termín zahájení tzv. III etapy „Zámek Linhartovy, stavební úprava“ stanoven na 1. 7. 2018 a ukončení na 30. 6. 2022. Je jasné, že původní termín zahájení je zcela mimo. Termín ukončení je ale závazný.

Foto-video a text Karel Knapp

 

 

 

Téma: