Jak říká japonské přísloví

jednou sám vidět je lepší než stokrát slyšet. Určitě by se našlo dost zájemců, kteří by se v současné době, kdy probíhají na zámku v Linhartovech stavební práce související s III. etapou jeho rekonstrukčních a revitalizačních prací, do historického objektu rádi podívali. Z bezpečnostních ani epidemiologických důvodů to není možné. Když to nejde na vlastní oči, snad pomůže pár fotografií.

V současné době pokračují v suterénu, po vybourání betonových podlah a odstranění nevhodných podkladních vrstev pod nimi až do hloubky padesát centimetrů, další přípravné práce k položení nové dlažby. Nezahálejí ani elektrikáři. Hodně práce dalo stavebním dělníkům vybourání starých stěn výtahové šachty.

V revitalizovaných místnostech II. nadzemního podlaží byly broušením odstraněny syntetické nátěry z podlah. Blíží se zahájení výměny starých nefunkčních a vzhledově nevhodných oken za okna nová. Nejvíce viditelné změny v upravovaných interiérech zatím přináší zakrývání stropů vyztužených mohutnými ocelovými nosníky dřevěným záklopem a jejich natahování maltovou směsí.

Foto a text Karel Knapp

Téma: