Ještě tři víkendy a je konec…

Po téměř čtyřech měsících, posledním zářijovým víkendem, skončí na zámku v Linhartovech turistická sezóna. Proti jiným rokům o dost zkrácená, přesto úspěšná. Protože počátkem roku 2020 nebylo vůbec jasné, jestli a za jakých okolností bude objekt, ve kterém měly být co nejdřív na jaře zahájeny stavební práce, vůbec zpřístupněn veřejnosti.

Nakonec bylo ve vzájemné shodě majitele zámku města Město Albrechtice, dodavatele stavebních prací, autorského i technického dozoru a kastelána Jaroslava Hrubého rozhodnuto, že se tak stane. Začalo stěhování vybraných expozic z patra do přízemí, instalace expozic nových.

Umístěním provizorních stavebních příček ze sádrokartonu a uzamčením vytipovaných dveří byly vymezeny bezpečné návštěvní trasy. V době víkendů neprobíhaly, a ani do konce září nebudou probíhat, žádné stavební práce. Jaroslav Hrubý by mohl vyprávět, kolik úsilí jej stálo všechno to stěhování, ukládání do depozitáře a uklízení. A především urychlené instalace nových expozic. Kdyby vám dovolil zkontrolovat, kolik kroků ukazoval krokoměr na jeho pravé ruce, stejně byste nevěřili.

Ani v průběhu patnácté turistické sezóny tedy zámek neosiřel, byl hojně navštěvovaný, a to nejen o sobotách a nedělích. Jarda Hrubý je na zámku s nepatrnými výjimkami každý den od rána do večera, pokud zahlédne na parkovišti zájemce o prohlídku expozic, ochotně provází téměř kdykoliv i ve všední dny. Nad rámec oficiálních otevíracích hodin. A když zrovna neprovází? Je styčným důstojníkem městského úřadu, jenž dohlíží nad vším, co se na zámku děje.

Ve „volných chvílích“ již třetí měsíc připravuje pro slavnostní zahájení sezóny 2021 zcela novou originální expozici, kterou jinde na světě určitě nenajdeme. Když  nám kastelán dovolí, budeme průběžně sledovat, jaké postavy z lepenky a zbytků papíru mu pod rukama přibývají. Jak je dotváří barvami, s jakou fantazií upravuje vlasy, vkládá výrazy obličejů. Jak každému, kdo je zvědavý, co z toho  všechno nakonec vyleze, kastelán říká: „Postav začíná přibývat, zatím jich v různém rozpracování mám deset. Budou ale další a je jasné, že je za chvíli nebudu mít kam schovávat před zraky zvědavých lidí. Podívat se může každý, stejně však nikomu neprozradím, jaké bude motto expozice.“ Skutečně to kastelán Jarda Hrubý vydrží?

Už jen tři soboty a neděle bude na zámku pro letošní rok otevřeno. Konec měsíce září znamená konec turistické sezóny 2020  na zámku v Linhartovech.

Foto a text Karel Knapp

Téma: