Kastelán děkuje

Vážení spolupracovníci, podporovatelé, přátelé a kamarádi.

Děkuji všem za gratulace, kterých se mi od vás dostalo v souvislosti s oceněním v anketě Osobnosti města Krnova za rok 2019. Na webu Krnova se uvádí, že jsem byl nominován za více jak 15letou soustavnou činnost, která vyústila v zpřístupnění, propagaci a zajištění provozu zámku Linhartovy, jednoho z významných turistických cílů Krnovska. Pozornosti, již se mi dostalo ze strany Krnova, si velmi vážím. Ale zároveň dodávám. Bez obětavé a nezištné pomoci mnoha z vás, spolupracovníků, podporovatelů, přátel a kamarádů by zámeček nebyl tím, čím je. Vždy tvrdím, že jsem šťastný člověk, protože mám většinou štěstí na dobré lidi kolem sebe. A vy všichni, kteří jste se na rozvoji zámku spolupodíleli v minulosti nebo tak činíte v současnosti, ať žijete kdekoliv, jste toho důkazem. Jsem rád, že jsem součástí takového úžasného kolektivu.

Kastelán Jarda Hrubý

Téma: