Kastelán měl pravdu

Když se včera dopoledne procházel kastelán zámeckým parkem, sýčkoval, že přijde povodeň. Dost lidí mu nevěřilo, ale stalo se. Vyzná se zřejmě i proto, že zažil na zámku povodeň v roce 2007 i stavy související se zvýšenou hladinou řeky Opavice v dalších letech.

Zámek za svoji několika staletou existenci zažil jistě povodní nespočet, a zřejmě žádná z nich jej nemohla fatálně ohrozit.

O tom, co dokáže povodeň napáchat, ale ví své majitelé obydlí právě například v Opavici nebo Linhartovech . Někteří z nich už v současných dnech museli čerpat vodu ze sklepů, chránit dveře pytli s pískem.

Současný stav, kdy voda v řece Opavici kulminovala na druhém stupni povodňové aktivity v noci z úterý 13. na středu 14. října, přinesl problémy i zámku. Přesněji řečeno pracovníkům dodavatelské firmy. Se vzrůstající hladinou spodní vody i nasycení půdy vodou ve svahu nad zámkem, způsobil zatopení sklepů, jak sdělil kastelán Jaroslav Hrubý, do výšky přibližně 60 cm od podlah, které v právě v současné době procházejí stavebními úpravami.

Každé počasí je svým způsobem pěkné. Za normálních okolností by ani trvalý déšť nemusel odradit návštěvníky zámeckého parku od procházek na zdravém vzduchu. Jak je vidět na připojených fotografiích, v těchto dnech je tomu jinak. Vody je, a nejen na travnatých plochách kolem zámku, až  příliš.

Foto a text Karel Knapp

Téma: