Kastelán už připravuje slavnostní zahájení 2021

Celá sezóna na zámku v Linhartovech byla poznamenána omezením souvisejícím s hygienickými opatřeními ke COVID-19 a také zahájením III. etapy sanačních a rekonstrukčních prací na počátku července. V současné době dodavatelská firma pracuje v zámeckém parku, sklepení a II. nadzemním podlaží. Nezahálí ani kastelán. Se znalostí místního prostředí, všech zákoutí historického objektu a jako „styčný důstojník“ je cenným zdrojem informací pro stavaře. Dohlíží na zabezpečení uložených expozic a zámeckého vybavení.


Na rozdíl od turistické sezóny, kdy přednostně provázel návštěvníky zámku expozicemi, věnuje už hezkých pár týdnů hodně času koncepci a přípravě slavnostního zahájení provozu na zámku v roce 2021. Kontaktuje potenciální vystavovatele a jak jinak, s využitím dobře osvojené techniky – vytváření papírových artefaktů, lepí a lepí. Pro své záměry má v plánu vytvořit přinejmenším stovku dobových postav pro radost malých i velkých návštěvníků. Je na co se těšit.

Foto – video Karel Knapp

Téma: