Když kastelán stěhuje plivníky

Za normálních okolností, kdyby ve světě a souběžně s tím i u nás v České republice nezuřil koronavir, měl by i kastelán Jaroslav Hrubý polovinu práce. A i kdyby ne, byla by to práce radostnější. Právě by  vyhodnocoval, jak dopadl plánovaný Velikonoční jarmark, který měl být 28. března 2020. Pokud by vše dopadlo stejně jako v minulosti, byl by víc než spokojený. Jenže všechny přípravy, instalace výzdoby, chystání prodejních míst, to všechno bylo zbytečné. Nadarmo se neříká, člověk míní, Pánbůh mění. Nejen Velikonoční jarmark se nemohl uskutečnit.

Veškeré kulturní, společenské i sportovní akce byly zrušeny z preventivních důvodů vyhlášením nouzového stavu v České republice od 14 hodin 12. března 2020 kvůli zavedení opatřeních vedoucích k ochraně obyvatel proti šíření zákeřné nemoci, o níž zatím nikdo nic moc neví.

Kastelán proto musel  e-maily nebo prostřednictvím mobilního telefonu sdělit sedmdesátce přihlášených prodejců, že letos se jarmark nekoná. Padl i termín slavnostního zahájení šestnácté sezóny. A co víc. Musel odvolat rovněž účast všem vystavovatelům uměleckých prací. Mezi nimi například výtvarníkům navštěvujících večerní školu paní Ivy Steiningerové či  panu Oldřichu Kolovratovi z Opavy. Tím zrušit i plánované vernisáže na počátku letních prázdnin. Nic na tom už nezmění fakt, že od 25. května mohou být zámky pro veřejnost zpřístupněny.

Ze strany vedení města Město Albrechtice pokračují aktivity, jejichž cílem je dosáhnout zahájení realizace III. etapy oprav na zámku podle společného česko-polského programu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ v hodnotě 1 217 184,00 €. Program „Slezsko bez hranic – Hrady a zámky“ je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a umožňuje financování přeshraničních projektů. Je podpořen v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město se má z vlastních zdrojů podílet desetiprocentní spoluúčastí. Předpokládaný termín zahájení realizace III. etapy „Zámek Linhartovy, stavební úprava“ byl stanoven na 1. 7. 2018 a ukončení na 30. 6. 2022.

Zadávací řízení zveřejněné pověřeným pracovníkem 28. ledna 2020, po jednání přípravné skupiny  dne 21. ledna, bylo starostkou ing. Janou Murovou 10. února 2020 zrušeno a nově zveřejněno 13. března 2020. Bez zatím bližších informací se snad můžeme těšit na výsledky výběrového řízení.

Kastelán Jaroslav Hrubý se  v žádném případě nenudí. Čas, který nezískal rád, využívá k vyklízení všech zámeckých prostor tak, aby nic nebránilo vybranému dodavateli stavebních a rekonstrukčních prací ve zhotovení díla podle stavební dokumentace zpracované ing. arch. Dehnerem a také k rozsáhlé inventarizaci majetku města i zapůjčených artefaktů, především obdivuhodného díla keramika Jana Kutálka, jehož práce mají vysokou uměleckou i finanční hodnotu.

Pohádkové postavičky různých velikostí, tvarů i barev kastelán jemně zbavuje prachu, měří je a fotí. Jejich počet porovnává se stávající evidencí a následně vše ukládá do zabezpečených prostorů. To ale nebrání v tom, aby ještě sledoval, co se děje kolem zámku i v parku. Tak se seznámil s pracovníky s TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o. z Vikýřovic, kteří využili neplánovaného pozvání Jaroslava Hrubého do zámku, aby si mohli natočit, i když v současné době již skoro prázdné, interiéry. Dle sdělení od jednatele společnosti příprava videa patří do cyklu „Jesenické návraty“ a kastelán má slíbeno, že o termínu vysílání bude včas informován.

Foto a text Karel Knapp

Téma: