Kočovní herci jako vždy nezklamali

V pátek 28. srpna hráli herci Kočovné divadelní společnosti Petry Severinové na nádvoří zámku v Linhartovech inscenaci „Zlatý lupínek“, napsanou na motivy pohádky Boženy Němcové.

Představení začalo se zpožděním. Ani dvouhodinová časová rezerva  na přepravu z Olomouce do místa vystoupení dvěma kočovníkům nebyla nic platná. V ústrety až  na vlakové nádraží do Moravského Berouna jim muselo vyrazit auto s šikovným panem řidičem.

Všechno dobře dopadlo. Nakonec, jak tomu ve většině pohádek bývá. Závěrečný potlesk malých i velkých diváků to jen potvrdil.

Poslední slovo měl kastelán zámku Jaroslav Hrubý.

Poděkoval všem členům divadelní společnosti za výborné vystoupení a neopomněl připomenout, že zámek bude otevřený pro návštěvníky až do konce října.

Foto a text Karel Knapp

Téma: