Komorní zahájení zámecké sezóny 2020 na zámku v Linhartovech

  • Home
  • Články
  • Komorní zahájení zámecké sezóny 2020 na zámku v Linhartovech

Zahájení letošní již patnácté turistické sezóny na zámku v Linhartovech paní Miluší Kaletovou se neslo oproti jiným rokům v komorním duchu. Na její slova asi k padesátce přítomných na zámeckém nádvoří navázal kastelán Jaroslav Hrubý.

Nezapomněl poděkovat všem, kteří dlouhodobě  a zcela nezištně zapůjčují pro výstavní účely své exponáty. Poděkování z jeho strany se dostalo také všem osobně zúčastněným na slavnostním zahájení. Jeho součástí bylo předání květiny i malých pozorností.

Paní Zuzana Juráňová zapůjčila modranskou keramiku z pozůstalosti maminky Dušany Rosnerové, manželé Břicháčkovi expozici retrohraček, pan Petr Kocourek pak modely aut F1. Pavel Voráč věnoval zámku velké množství papírových maket hradů a zámků z různých krajů České republiky. Pozornost vzbuzovaly i krásné fotky od autorů z Polska.

Obzvlášť velké poděkování si zasloužila paní Dana Kutálková, snacha keramika Jana Kutálka, jehož pohádkové postavičky jsou již mnoho let lákadlem pro velké i malé návštěvníky. Jejich instalací v novém prostředí přízemí zámku získala celá expozice nový náboj. Paní Dana Kutálková nelitovala svého času a přijela na slavnostní zahájení až z Prahy.

Za celý den prošlo zámkem celkem 112 milovníků pohodové atmosféry, jaká vždy na zámku vládne. A to i přesto, že se vše nachází na omezené výstavní ploše. Kastelán již v předstihu vyklidil tradiční výstavní prostory. Stále se totiž čeká na ukončení schvalovacího procesu, který souvisí s dlouho očekávaným zahájením realizace již schváleného společného česko-polského programu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ v hodnotě 1 217 184,00 €. Program „Slezsko bez hranic – Hrady a zámky“.

Potěšující byl zájem veřejných sdělovacích prostředků. Nechyběla televize Polar, Český rozhlas Ostrava, Český rozhlas Praha 2 a rádio Proglas. Jaroslav Hrubý, Zdeněk Břicháček a Ivo Roller odpovídali na otázky týkající se nejen zámku, ale také Poutní hory a Městského turistického okruhu Město Albrechtice.

Stručně a jasně zhodnotil slavnostní zahájení turistické sezóny 2020 v sobotu 6. června fotograf a pravidelný návštěvník, který mnohdy věnuje své reportážní záběry z akcí na zámku ke zveřejnění na zámeckém webu, pan Karel Stuchlík: „Na zámku bylo jako vždy moc fajn, prostě Linhartovy.“

Foto Karel Stuchlík a Jaroslav Hrubý ml. (foto v záhlaví), text Karel Knapp

Téma: