O park se v současné době starají manželé Mrkvovi

  • Home
  • Články
  • O park se v současné době starají manželé Mrkvovi

Manželé Josef a Jiřina Mrkvovi zabezpečují  údržbu a úklid zámeckého parku …

Josef a Jiřina Mrkvovi jsou obyvateli Linhartov, stejně jako manželé Menzelovi. Dokonce jsou sousedy a oba manželské páry spojuje láska k zámeckému parku a obrovská pracovitost. Byl to  před mnoha lety právě Heřman Menzel, díky jehož péči můžeme dodnes obdivovat v parku řadu vzácných dřevin, staleté duby, letní jinan dvoulaločný, jedlovec kanadský, cypřišek nutkajský a řadu dalších cenných exemplářů. Věnoval péči o park i s manželkou několik desítek let svého života. Vysazoval okrasné keře a stromy.

Heřman Menzel – uznávaný dendrolog, milovník přírody a dříve mnohaletý správce zámeckého parku…

Heřman Menzel je stále plný elánu a odhodlání, a to i přes svůj pokročilejší věk. Nikdo by mu nehádal letošních 82 roků. I když už nevykonává funkci správce parku, přesto si docela pravidelně najde čas, aby se krásným areálem, kterému věnoval v minulosti tolik svého volného času a pracovního úsilí, neprošel. Nepotěšil se krásnými keři a vzrostlými stromy. Jeho znalost všech dřevin a keřů v parku je obdivuhodná a nenahraditelná.

V péči a údržbě přibližně sedmi hektarového areálu má naštěstí své pokračovatele, zaměstnance  Městského úřadu Město Albrechtice, manžele Josefa a Jiřinu Mrkvovy. Každoročně, hned jak to počasí dovolí, pustí se do pletí záhonů, odklízení spadlých větví. Okopávají keře. V místech, kde je to vhodné, sekají trávu. Dělají vše proto, aby se návštěvníkům zámku po zhlédnutí mnoha expozic venku dobře procházelo a odpočívalo.

Manželé Josef a Jiřina Mrkvovi…

V parku o rozloze přibližně 7 ha roste vzácný druh jehličnanu – borovice cvilínská, místními lesníky také nazývaná Heřmanova borovice, o jejíž záchranu se zasloužil velký milovník přírody, dendrolog, již zmíněný Heřman Menzel.

Zámecký park v Linhartovech, založený ve francouzském stylu, získal v roce 1991 statut arboreta. Zřejmě patří nejen k nejstarším v našem regionu, ale i v celém Slezsku. Jeho založení připadá na období 1578 – 1658, kdy panství vlastnili Haugvicové z Biskupic O další rozvoj se mezi lety 1658 – 1855 zasloužili následující majitelé Sedlničtí.

Krátká porada s kastelánem…

V parku byly vybudovány odpočinkové altány, vysázeny další botanické druhy. Byla ve zmíněné době vystavěna zimní zahrada ležící po vzniku ČSR při levém břehu hraniční řeky Opavice na polském území. Dávno ztratila svoji původní krásu, je z ní ruina sloužící hospodářským účelům. O další příznivé úpravy se zasloužil následující majitel, obchodník se suknem, Eduard Wenzelides. Historie i současnost zámku je velmi zajímavá a bohatá a podrobné informace jsou dostupné na našem webu.

Foto a text Karel Knapp

Téma: