Po kontrole, před kontrolou

Při poslední kontrole bylo rozhodnuto, že bude porušený druhým měsícem trvající pravidelný rytmus kontrolních dnů. Bylo tak vynecháno úterý 8. září. To ale neznamená, že by se na zámku nic nedělo. Stačilo se o týden později společně projít zámkem spolu s kastelánem a podívat se, co se od 1. září změnilo.

V II. nadzemním podlaží pokračovaly práce v podbíjení stropů ve vytipovaných místnostech a příprava pro vytváření fabionů. Těsně před dokončením těchto prací elektrikáři instalovali kabeláž. Ta bude zajišťovat dodávky elektrické energie do stropních svítidel.

Na 8. kontrolním dnu na počátku září byla věnována pozornost výběru nejvhodnější technologie k položení dřevěných podlah, aby co nejvěrněji připomínaly jejich původní vzhled. Dále byl posuzován současný stav povrchu zřejmě žulového schodiště do II. nadzemního podlaží. Jak z něj odstranit v poválečné době zcela nevhodně použité nátěry a zajistit jejich celkovou renovaci.

Památkáři sdělili svá stanoviska k dosud prováděným pracím, k nákupu vytipovaných lustrů, k řešení funkčních i estetických prvků souvisejících se zabudováním nového výtahu a výběru oken.

Své připomínky sdělil pan Volek, jenž vykonává technický dozor nad stavebními pracemi podle projektové dokumentace s požadavkem na předložení aktualizovaného harmonogramu stavebních prací.

Dělníci, kteří ještě před časem  pracovali ve sklepení převážně jen se sbíječkami, začínají využívat mobilní zařízení pro výrobu recyklátu z dříve odtěženého betonového odpadu z původních betonových podlah. Po předběžném jednání se zástupci firmy dodávající výtahy byla odstraněna část zdiva vedoucí k v minulosti vybudované výtahové šachtě.

Další kontrolní den, v pořadí již devátý, se uskuteční v úterý 15. září.

Foto a text Karel Knapp

Fotografie z 9. září

Fotografie z 1. září, z kontrolního dne č. 8

Téma: