Pořád je na co se dívat

Zběžnému pohledu lidí pohybujících se kolem zámku v Linhartovech se do nedávné doby, až na hluk sbíječky a drtičky betonu, nic moc nepřipomínalo, že se v jeho útrobách od počátku července začalo pracovat na realizaci česko-polského programu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“.

Snad jen s výjimkou každodenně parkujících automobilů dělníků dodavatelské firmy před východním křídlem zámku a především v době kontrolních dnů zvýšeného pohybu pracovníků MěÚ Město Albrechtice, památkové péče, autorského dozoru, koordinátora BOZP a dalších odborníků nezbytných pro zdárné provedení revitalizačních a rekonstrukčních prací.

Zdání klame. Postup prací se řídí schváleným harmonogramem. Ve II. nadzemním podlaží jsou již nanášeny hrubé omítky,  na ně následně omítka štuková. Elektrikáři instalují kabeláž. Část konzultací na kontrolních dnech se týkala úpravy detailů oken, tak aby nic nebránilo jejich výrobě.

Nejen památkáři se vyslovili k dodavatelem předloženým soklíkům k dlažbám na chodbách, současně byla přítomným ukázána část chodbové dlažby složením jejího vzoru.

Stavební ruch neutichá ani v I. podzemním podlaží. Naváží se štěrkodrť do místností s odtěženým podložím. Drť bude zhutněna a připravena k finálním stavebním úpravám. Pozornost je věnována rovněž doplňkovým pracím kolem pilířů.

V parku byly zahájeny práce týkající se vybudování budoucího odpočinkového chodníku. Rozsáhlé travnaté plochy s přibližnou rozlohou sedm hektarů zbavují především listí manželé Mrkvovi s dalšími pomocníky. Pořád je na co se dívat.

Foto a text Karel Knapp

Téma: