Povodeň už je pryč

Léta 1997, 2007, 2020. Příslušníky střední, a především starší generace napadne zřejmě ihned, co mají uvedené letopočty společného. Nejen náš region zasáhly povodně. Ty nejničivější byly v roce 1997. Tisíciletá voda ničila vše, co jí přišlo do cesty. Bořila domy, ohýbala mohutné traverzy a bohužel brala i životy. Ty další už byly mírnější. Kastelán ty poslední dvě prožil, kde jinde, než na zámku. Letos, stejně jako v roce 2007, obcházel kolem řeky, s obavami sledoval zvyšující se hladinu spodní vody ve sklepení. Pozoroval i hlavní zdroj povrchové vody na louce nad zámkem. Dlouhodobé deště umí koryto z jinak povětšinu roku vyschlého koryta rozvodnit a přispět k podmáčení základů  zdiva bývalé vodní tvrze.

Kontroloval průchodnost propustí, kterými proti běžným měsícům proudilo docela velké množství vody. Může nás těšit, že řeka Opavice, dosahující protékajícím množství vody v korytě II. povodňového stupně, nakonec nezpůsobila v zámku a jeho bezprostředním okolí žádné významné škody. Jak voda ve sklepech zámku vystoupala, tak rychle jej opustila. Ukazuje se, že prováděné stavební práce související s realizací společného česko – polského  příhraničního projektu „Hrady a zámky“ prováděné v současnosti souběžně na zámku v polské Moszne i na zámku ve Slezských Rudolticích jdou správným směrem.

Video a text Karel Knapp

Téma: