Přijďte se také podívat na zámek

Kastelán Jaroslav Hrubý umí svým výkladem zaujmout téměř každého…

Sezóna na zámku v Linhartovech začala opožděně až 6. června. Své způsobila opatření související s vyhlášením nouzového stavu v návaznosti na COVID-19 i nejistota, kdy započnou plánované stavební a revitalizační práce v historickém objektu.

Prohlídka části expozice keramika Jana Kutálka…

Do soboty 20. června využilo zpřístupnění zámku přes tři sta návštěvníků všech věkových kategorií za jednotné vstupné 20 Kč. Přijeli nejen z různých koutů České republiky, ale po otevření hranic také z Polska. O jejich spokojenosti svědčí zápisy do návštěvní knihy.

I velcí chlapi mají rádi malá auta…

Potěšitelné je, že většina z nich využila rovněž možnosti projít se zámeckým parkem a měli tak příležitost ocenit péči manželů Mrkvových z Linhartov o květinovou výsadbu.

Kastelán Jaroslav Hrubý s jednou ze svých pomocnic, Terezou…

Zámek je otevřen každou sobotu a neděli od 10 do 16 hodin. V červenci a srpnu bude na návštěvníky čekat kastelán Jaroslav Hrubý i v pátek od 10 do 16 hodin. Expozice jsou instalovány v přízemních místnostech.

Foto a text Karel Knapp

Téma: