Otevření zámku 6. června 2020

Řečeno vojenskou terminologií. Situace na bojišti se mění každým okamžikem. Zdá se, že podobná vyjádření platí i pro přípravu realizace stavebních úprav na zámku, vyplývajících z plánované realizace společného česko – polského přeshraničního programu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“, vycházejícího z projektu „Revitalizace architektonického dědictví zámků“, hrazeného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a dotýkajícího se mimo našeho zámku také zámku ve Slezských Rudolticích a polské Moszny. Nebylo se proto co divit úvahám o tom, zda, a pokud vůbec, dojde k otevření zámku pro veřejnost pro turistickou sezónu 2020.

Ilustrační foto – Pro kastelána Jaroslava není nic problém…

Nedávná vyjádření ze strany paní starostky ing. Jany Murové i kastelána Jaroslava Hrubého proto nedávala otevření zámku pro veřejnost pro tuto sezónu naději, po jejich schůzce v pondělí ještě za přítomnosti paní místostarostky Alice Hankové a paní Miluše Kaletové však došlo k posunu pozitivním směrem.

Místnosti pro zahájení stavebních prací jsou již vyklizeny…

Po zvážení všech pro a proti došlo ke společnému rozhodnutí, že přece jen bude zámek pro veřejnost od soboty 6. června 2020 otevřen. Podrobnosti k slavnostnímu zahájení budou včas zveřejněny na našem webu a facebookovém profilu zámku i na plakátech.

Kastelán má už teď jasno. Mezi expozicemi nebudou chybět výrobky z modranské keramiky, retro hračky ze sbírky manželů Hany a Zdeňka Břicháčkových, modely autíček z vlastnictví pana Petra Kocourka budou zveřejněny pod názvem Svět formule 1. Na prohlídkové trase budou k vidění také pohádkové postavičky z pozůstalosti keramika Jana Kutálka, papírové modely hradů a zámků od pana Petra Voráče i další překvapení, která připravuje Jaroslav Hrubý.

Foto a text Karel Knapp