Sklepy i stropy, stavební práce pokračují

Instalace dřevěných stropních konstrukcí…

Na druhém kontrolním dnu k průběhu stavebních prací na Linhartovském zámku v úterý 30. července 2020 bylo podle prezenční listiny pořízené z jednání o něco méně lidí než minule. Nechyběl ale nikdo, jehož účast byla nezbytná.

Pokračují bourací práce ve sklepení zámku…

Za Město Albrechtice starostka města Město Albrechtice Jana Murová a vedoucí odboru Vnitřních věcí Monika Baranová, stavbyvedoucí z firmy Factory 2014 s.r.o. Dimitri Kyrjakovský a Martin Kryl, Lubomír Dehner, který plní funkci autorského dozoru, kastelán zámku Jaroslav Hrubý. Za státní památkovou péči se zúčastnil Zdeněk Žilka z Městského úřadu Krnov.

Nejdřív vybourat, pak všechno vyvézt…

Při kontrole nebyly zjištěny žádné zásadní problémy plnění harmonogramu prací. Nadále se bourají podlahy ve sklepení zámku, zároveň pracovníci dodavatelské firmy zahájili instalaci dřevěných rastrů do stávajících stropních železných konstrukcí v II. nadzemním podlaží. Vzniklý rošt bude sloužit po podbití deskami jako základ k vytvoření klasického omítaného stropu.

Kastelán pečlivě sleduje průběh prací…

Platí, že všechny práce budou probíhat po etapách tak, aby v průběhu rekonstrukce a revitalizace zámku nebyl narušen jeho provoz. Byly odsouhlaseny vzorky cihel, které budou použity na podlahy ve sklepení a na schodiště do I. nadzemního podlaží.

Nejen největší zámecká místnost získá na kráse…

Staveniště je řádně oploceno a uzamčeno. Ve vzájemné shodě kastelána s dalšími účastníky jednání byly sádrokartonovými přepážkami zajištěny prostory, ve kterých probíhají stavební práce.

Foto a text Karel Knapp

Téma: