Statistika, kastelán a jeho pomocníci

Děkujeme Anetě za patnáctiletou spolupráci …

Zcela smyšlených definic statistiky je známo povícero. Některé jsou pravdivé, jiné zcela zavádějící. Jedna z těch, kterou často slyšela z rádia v době svého mládí generace dnešních nejstarších seniorů je neprávem přisuzována Winstonu Churchillovi: „Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval.“ Druhá, zcela lidová a vtipná definice je povědomější i mladší generaci a popisuje statistiku jako přesný součet nepřesných čísel.

Jedna z mnoha vernisáží …

Kdo by alespoň jednou neslyšel písničku autorské dvojice Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, ve které se zpívá: „Statistika nuda je, má však cenné údaje.“ Vezměme statistiku alespoň na chvilku na milost ve vztahu k dění na zámku v Linhartovech a snad se nebudeme nudit. Od roku 2007 ji do dnešních dnů vede pravá ruka kastelána Jaroslava Hrubého, paní Miluše Kaletová. Sleduje po jednotlivých rocích a měsících návštěvnost, tržby za vstupné, které se odevzdávají proti podle čísel evidovaným vstupenkám do pokladny města.

Paní Miluše Kaletová s kastelánem Jaroslavem Hrubým …

S počtem 12 539 návštěvníků byla nejúspěšnější sezóna 2018 s celkovou tržbou 360 258 Kč. Do stejného roku spadá i nejvyšší návštěvnost v měsíci. Tím byl červen s 3 470 návštěvníky. Naproti tomu nejhorší sezónou se stala ta letošní 2020 s počtem 3 058 návštěvníků a s tržbou 85 790 Kč. Nepomohlo ani to, že kastelán provázel téměř každého, kdo se u zámku objevil i mimo oficiální víkendovou otevírací dobu. Důvod je jasný.

Pomocníci kastelána nejen provází, ale i uklízí, prodávají lístky, malují, lepí a barví …

Byl zrušený již zcela připravený Velikonoční jarmark v souvislosti s nařízeními vydanými vládou ČR, vyplývajícími z nepříznivé epidemiologické situace kvůli onemocnění COVID-19.  Menší počet expozic byl veřejnosti zpřístupněný rovněž opožděně, až v červnu. Hledaly se cesty, jestli bude možné zvládnout zajištění bezpečného prostředí pro návštěvníky zámku a souběžné zahájení třetí etapy stavebních prací podle podmínek stanovených programem „Slezsko bez hranic – Hrady a zámky.“  I konec sezóny byl letos předčasný, již na konci září. Bude chybět i hojně navštěvovaný Vánoční jarmark i závěrečné vánoční vystoupení.

Občas jsme i blbli …

Na konci září skončila patnáctá zámecká sezóna, sezóna 2020. Je to příležitost k poděkování všem, kteří kastelánovi při obnově kulturního a společenského života na zámku pomáhali, ať byli z Linhartov, Opavice, Města Albrechtic, Krnova a kdo ví ještě odkud. A podle svých možností pomáhají dosud. Zvláštní skupinu pomocníků tvořili a tvoří bývalí žáci Výtvarné dílny Jaroslava Hrubého. V minulosti nebo v současnosti působící jako zámečtí průvodci. Kastelán vzpomíná na všechny rád a s úsměvem.  Ví, že bez nich by provoz zámku nebylo možné zajistit.

Jak říká Aneta: „Někdy jsem byla nucená i fotit.“

Řada z nich se již stačila vdát nebo oženit, mají dětí, svá zaměstnání. Ale stále rádi vzpomínají na spolupráci s kastelánem. Stojí za to zmínit je v pořadí, jak se postupně zapojovali do zámeckých aktivit. Aneta Bikárová, Marie Kaletová, Iva Sobotová, Sylva Lednická, Marie Vláčilíková, Veronika Foltýnová, Hana Grunová, Josef Vrabka, Adam Růžička, Nikola Drahokoupilová, Martin Hajný, Dominika Černá, Dominika Buriánová, Matyáš Míša, Barbora Dudková, Kateřina Žáková, Iveta Kaperová, Tereza Lovasová, Miroslava Musilová, Marktéta Kremplová a Adéla Turková.

Krátké občerstvení v průběhu prodávání vstupenek …

Aneta Bikárová je „případ“ sám o sobě a kastelán má pro ni (stejně jako pro ostatní) jen slova chvály. Od první až do deváté třídy navštěvovala „Jardovu výtvarku“ na albrechtické základce. Víc jak deset let pravidelně provázela návštěvníky zámkem, dokud nezačala studovat vysokou školu v Ostravě. „Když bylo potřeba“, jak sama s úsměvem a trochou nadsázky proti své vůli vzpomíná, „Jarda vyžadoval všeobecnou schopnost spolupráce. A tak jsem se dostala k řadě funkcí. Pracovala jsem jako uklízečka, pokladní, průvodce, fotografka, hosteska předávající květiny, aranžérka, malířka, kreativní umělkyně, obsluhovačka výtahu, klíčnice a kdo ví, co ještě. Nesmím zapomenout ani na jednu z hlavních dovedností, které každý z nás musel umět. Vařit dobrou kávu. Jinak bychom netvořili ten správný zámecký personál. Co jsem si odnesla do života z působení na zámku? Byla to nejlepší brigáda mého života. Krásné vzpomínky na všechny, se kterými jsem se na zámku setkávala.“

Nejsme tu zdaleka všichni, třeba si ale jednou pořídíme společnou fotku se všemi chybějícími pomocníky …

Já dodávám, že Aneta ještě zapomněla, že se hezkých pár let starala o redakci facebookového zámeckého profilu. Funkci redaktorky z časových důvodů opustila teprve letos v červenci.

Účetnictví, personalistiku a statistiky vede paní Miluše Kaletová, zatím je vše ve dvou šanonech …

Proto Aneto, a všichni kastelánovi nejbližší spolupracovníci. Vám všem kastelán spolu s paní Miluší Kaletovou moc děkuje za pomoc a spolupráci. Nebýt vás všech, nenavštívilo by zámek od roku 2007 (kdy se návštěvnost začala statisticky zpracovávat) 131 956 návštěvníků a do pokladny města by za uvedenou dobu nepřibyly tržby ve výši  3 856 681 Kč. Ještě důležitější je, že se zámek v Linhartovech dostal do povědomí veřejnosti nejen v České republice, ale i v jiných státech z různých koutů světa.

Foto Karel Knapp a archív Jaroslava Hrubého, Anety Bikárové, text Karel Knapp

 

 

 

 

 

 

Téma: