Staveniště předáno, revitalizace zámku může začít

Předání staveniště je stvrzeno podpisem protokolu…

Kdo jel v úterý 7. července 2020 ve 14 hodin kolem zámku v Linhartovech, mohl být trochu překvapený. I když zrovna nebyl návštěvní den, tj. pátek, sobota nebo neděle, téměř celé parkoviště bylo zaplněno automobily. Sešla se tu k jednání početná skupina lidí, jejichž úkolem bylo protokolárně předat staveniště na zámku v Linhartovech k zahájení III. etapy stavebních úprav – jeho revitalizace a obnovy podle společného česko – polského přeshraničního projektu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ vycházejícího z projektu „Revitalizace architektonického dědictví zámků“, hrazeného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a dotýkajícího se mimo našeho zámku také zámků ve Slezských Rudolticích a polské Moszny.

Za vedení MěÚ Město Albrechtice  a zadavatele stavebních prací zde byla starostka ing. Jana Murová a její zástupkyně Alice Hanková, dále pak Bc. Monika Baranová jako vedoucí odboru vnitřních věcí, Lubomír Stýskala za stavební komisi při MěÚ a Bc. Petra Hanusová, mediální pracovnice. Za dodavatelskou firmu Factory2014 a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení nejnižší cenou, jednatel Bc. František Suchý, autorizovaná osoba ing. Dimitri Kirjakovský. Autorský dozor projektanta bude vykonávat ing. arch. Lubomír Dehner, technický dozor autorizovaný technik Pavel Volek, koordinátorem bezpečnosti práce je ing. Tomáš Selingr.  Dále se jednání zúčastnili zástupci pracovní konzultační zámecké skupiny Miluše Kaletová, ing. Lenka Metzlová, Mgr. Karel Knapp a především kastelán Jaroslav Hrubý, jenž bude „styčným důstojníkem“ při řešení různých organizačních záležitostí souvisejících s nepřerušenou zámeckou sezónou v době stavebních úprav.

Všichni přítomní si prošli zámek od půdy až do sklepení. Řešilo se zřízení skladovacích prostor pro stavební materiál, zabezpečení samostatného bezpečného vstupu pro pracovníky stavební firmy, příjezdová cesta, zajištění sociálního zázemí pro pracovníky dodavatelské firmy. A co je z hlediska všech fandů Linhartovského zámku nejdůležitější, etapizace stavebních prací. Kdy budou prováděny stavební a bourací práce tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost návštěvníků.

Plánované stavební práce v hodnotě 26 820 000 Kč bez DPH předpokládají úpravu místností v II. nadzemním podlaží pro společenské a reprezentační účely, odstranění nevhodných konstrukcí v suterénu, výměnu všech novodobých oken (150 kusů) dle vzoru jako historické repliky, dveří v interiéru (27 kusů), dvou vstupních dveří z masívního dřeva (od řeky), nové podlahy – dlažby na chodbě a dřevěné podlahy ve vybraných místnostech ve II. nadzemním podlaží, opravu schodů, vybourání betonových podlah a provedení podlah cihelných v některých suterénních místnostech, obnovu komínů, aby jejich prostřednictvím bylo možné odvětrávat sklepy. Bude provedena sanace klenby v jedné suterénní místnosti, elektroinstalace ve vybraných místnostech II. nadzemního podlaží, instalován kamerový systém a řada dalších úprav.

Nezapomíná se ani na venkovní úpravy vstupních prostorů, novostavbu zpevněné víceúčelové plochy u silnice, parkoviště pro dvacet osobních automobilů a jeden autobus a 2 státní pro automobily handicapovaných občanů, terénní schody u východního vstupu, novostavbu mlatového chodníku v SV části parku, úpravy veřejné zeleně, nové oplocení kolem silnice v délce 150 metrů, mobiliář parku (nové lavičky, odpadkové koše, stezky, opravy osvětlení, stojany na kola a  infotabule).

Po ukončení stavebních prací nejpozději  30. září 2021 se budou moci návštěvníci kteréhokoliv ze zmíněných historických objektů, zámku v Linhartovech, ve Slezských Rudolticích a polské Moszně, těšit na nově instalované infotabule, propagační film o historii zámků. Je pamatováno na vydání mapových materiálů, textových průvodců v češtině, angličtině a němčině i navigační aplikace.

Realizaci celého projektu řídí a koordinuje Programová rada, která je složena ze statutárních zástupců obcí, zástupců vedení objektů, kastelánů a podle potřeby z dalších expertů cestovního ruchu, marketingu a propagace z Polska i České republiky.

Foto a text Karel Knapp

Téma: