Tak vypadat zámek už nikdy nebude – první kontrolní den

Interiéry zámku se již nikdy nepodaří obnovit…

Někdy před rokem 1588 zahájil V. Haugvic přestavbu tvrze v Linhartovech na renesanční zámecké sídlo. Z jeho tehdejší podoby se toho mnoho nezachovalo, pouze řešení s vnitřním uzavřeným dvorem, obrannou věží a klenbami ve sklepních prostorách.

Fotografie z dob, kdy se zámek doslova rozpadal…

Z nedávné reportáže uvedené v programu Události v regionech Ostrava na ČT 1, ze zpráv na webu zámku a na jeho facebookovém profilu již většina lidí z našeho regionu ví, že byla zahájena III. etapa revitalizačních a rekonstrukčních prací historického objektu Linhartovského zámku, původně tvrze, jejíž základy byly položeny někdy ve 14. století.

Všechny dosavadní práce se odehrávají v zámeckém sklepení…

Vraťme se na chvíli do minulosti. Válečné události přinesly zámku obrovské škody, rozkradení movitého majetku i neuvěřitelnou devastaci stavby. Požár a následné provizorní krytí střech, dlouhodobé zatékání do budovy. Není se co divit, že hrozilo její zboření. Naštěstí se tak nestalo i díky místnímu patriotovi Heřmanu Menzelovi. Současné III. etapě jeho revitalizace předcházela I. etapa z roku 2003 a II. etapa z let 2005 až 2006.

Projednává se průběh prací…

Ke zdárnému průběhu stavebních prací je potřebná spolupráce všech partnerů. Za tímto účelem byl uspořádán v úterý 21. července první kontrolní den. Další budou následovat v týdenních odstupech. Jednání se za zadavatele město Město Albrechtice zúčastnili – Jana Murová, starostka; Alice Hanková, místostarostka; Monika Baranová, vedoucí odboru vnitřních věci a Lubomír Stýskala, člen stavební komise.

Připravuje se souhrnná zpráva z prvního kontrolního dne…

Dále kastelán zámku Jaroslav Hrubý a Karel Knapp, člen pracovní a konzultační zámecké skupiny. Zdeněk Žilka, referent (památková péče) Městského úřadu v Krnově. Za technický dozor stavby jednal Pavel Volek, na bezpečnost prací dohlíží Tomáš Selinger. Autorský dozor vykonává Lubomír Dehner, stavbyvedoucími dodavatelské firmy Factory 2014 jsou Dimitri Kyrjakovský a Martin Kryl.

Upřesňování použitých materiálů na podlahy…

Jak je běžné, hodnotil se dosavadní průběh stavebních prací, kontrolovaly se technologické postupy, provedení a výsledky zkušebních stavebních sond, zajištění ubytovacích podmínek dělníků ze strany dodavatelské firmy, umístění stavebních buněk. Po vzájemné shodě s kastelánem Jaroslavem Hrubým byly projednány podmínky provozu stavebních prací, umístění technického zázemí stavby tak, aby nebyl narušen letní provoz zámku pro jeho návštěvníky.

Zatím se jen bourá…

Paní starostka informovala o zajištění propagačního banneru. Součástí jednání bylo i sladění pracovních postupů tak, aby odpovídaly projektové dokumentaci. Jedno je jisté už nyní. I když se podaří realizovat stavební a další úpravy na zámku sebelíp, už nikdy nebude objekt vypadat tak, jak je tomu na připojených historických fotografiích. V případě vybavenosti interiéru platí bohužel, co se týče stavebního stavu, pak naštěstí.

Foto a text Karel Knapp

Téma: