Třetí kontrolní den

V pořadí již třetí kontrolní den. Je úterý 4. srpna 2020. Počasí, že by psa nevyhnal. Navzdory předpovědím, že nás letos čeká největší sucho za posledních pět set let, prší a prší. Dokonce prší tak, že kastelán, než by na kole dojížděl na noc do svého krnovského bydliště, raději na zámku přespává.


Sezení se zúčastnili zástupci města Město Albrechtice, bezpečnostní technik, stavbyvedoucí  z firmy Factory 2014, autorský dozor, pracovníci památkové péče z Ostravy a Krnova, již vzpomínaný kastelán Jaroslav Hrubý a technický dozor stavby.

Jednání byla stručná a věcná. Zatím se jen informativně řešily otázky otlučení betonového nástřiku v zámeckém sklepení, plánované sondy, zazdívka cihelné klenby. Bude posuzován stav obnažených základových pásů a stav podloží, především jeho vlhkost.

Jako vhodné k dalšímu budoucímu využití na základě předložených vzorků se ukázaly cihelné dlažby a byla odsouhlasena jejich finální úprava částečným zbroušením a napuštěním vodním sklem. Taková úprava umožní řádné užívání podlah a jejich údržbu běžnými úklidovými prostředky.

Kastelán požádal o odstranění stávajících žaluzií v oknech a zvážení umístění mříží do oken v I. nadzemním podlaží a směr otevírání oken.

V závěru přišla na pořad prohlídka upravovaných prostorů. Sklepení, kde přibývá materiálu z vybouraných betonových podlah a následně i v II. nadzemním podlaží, kde práce pokračují  instalací dalších dřevěných rastrů a jejich následné krytí deskami.

Potěšitelné je, že dosavadní práce probíhají bez jakýchkoliv problémů a podle harmonogramu. Spokojenost vyjádřil i technik sledující stav BOZP.

Foto a text Karel Knapp

Téma: