U nás se děti nenudí

Přestože byly na zámku v pondělí 13. července 2020 zahájeny stavební práce, je stále otevřený pro veřejnost. Veškeré pracovní aktivity jsou prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost návštěvníků, o sobotách a nedělích jsou práce přerušeny. Prohlídková část zámku je stavebně oddělena od dalších částí objektu.

Video a text Karel Knapp

Téma: