V zámku i v podzámčí se usilovně pracuje

Od protokolárního předání staveniště – zámku v Linhartovech vedením města Město Albrechtice dodavatelské stavební firmě Factory 2014 s.r.o. uplynulo půl roku. Mohla tak být zahájena III. etapa stavebních úprav – jeho revitalizace a obnova podle společného česko-polského přeshraničního projektu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“.

Bourací a stavební práce ve II. nadzemním podlaží souvisí s úpravou vytipovaných místností pro společenské a reprezentativní účely. Již bylo dokončeno odstranění nevhodných konstrukcí v suterénu. Nedávno byla zahájena výměna všech oken. Později přijde na pořad také instalace nových dveří na chodbách v I. a II. nadzemním podlaží a ve vybraných místnostech II. nadzemního podlaží.

Odstraňování syntetických nátěrů z betonových podlah jejich broušením vytváří podmínky k budoucímu položení podlah dřevěných. Na chodbách jsou instalovány sádrokartonové podhledy, probíhají elektroinstalační práce rovněž ve vybraných místnostech ve II. nadzemním podlaží.

Před východním křídlem zámku začali dělníci budovat novostavbu mlatového promenádního chodníku. Kus práce zaměstnanci dodavatelské stavební firmy a subdodavatelé již odvedli a pořádný kus práce je ještě před nimi. Například novostavba víceúčelové zpevněné plochy u silnice a výstavba nového oplocení kolem silnici v délce 150 metrů.

Projektanti nezapomněli naplánovat instalaci nového mobiliáře do parku. Laviček, stojanů na kola, infotabule i odpadkových košů. Změny dozná nástupní prostor před východním vstupem do zámku, úpravy se dotknou rovněž schodů ve stejném místě. Je toho ještě hodně, co je potřeba provést.

Foto-video a text Karel Knapp

Téma: