Ve sklepě sbíječky, na II. podlaží nastřelovací pistole

Na zámku se již druhý měsíc usilovně pracuje na realizaci III. etapy stavebních úprav – jeho revitalizace a obnovy podle společného česko – polského přeshraničního projektu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky.“

Turistická sezóna byla po vzájemné dohodě kastelána Jaroslava Hrubého s dodavatelem stavebních prací firmou Factory 2014 a.s. prodloužena z původního konce září až do konce měsíce října. Ukázalo se, že kde vládne společná dobrá vůle, vzájemné pochopení a vstřícnost, není problém jak bourat i budovat, tak i provázet návštěvníky zámku.

Posuzování kvality a rozsahu odváděných stavebních aktivit je pravidelně předmětem jednání na kontrolních dnech. Ty se většinou uskutečňují v týdenních intervalech. Na posledním, v pořadí již pátém, kontrolním dni byli jako tradičně zastoupeni všichni hlavní aktéři, kteří mají realizaci projektu hrazeného z prostředků  Evropského fondu pro regionální rozvoj co říct.

Autorizovaný technik Pavel Volek, za dodavatelskou firmu Factory 2014 a.s. ing. Dimitri Kirjakovský. Za památkovou péči MěÚ Krnov ing. Zdeněk Žilka. Město Město Albrechtice bylo zastoupeno místostarostkou paní Alicí Hankovou, dále paní Bc. Monikou Baranovou, vedoucí Odboru vnitřních věcí a Lubomírem Stýskalou, členem stavební komise při MěÚ Město Albrechtice.

Nechyběli ani ing. Viktor Franc, sledující na staveništi otázky bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, koordinátor bezpečnosti práce ing. Tomáš Selinger a rovněž zástupci pracovně konzultační skupiny, tzv. „zámeckého výboru“, kastelán zámku Jaroslav Hrubý, Miluše Kaletová a Karel Knapp.


Na pořadu jednání včetně posouzení situace na místech samých byl stav prací ve sklepech i ve II. nadzemním podlaží. V I. podzemním podlaží duněly sbíječky a s výjimkou středových pásů jsou podlahy již téměř na všech místech narušené tak, aby bylo možné provádět další plánované práce. Ve II. nadzemním podlaží, v o poznání příjemnějším pracovním prostředí, byl slyšet zvuk cirkulárky a rázy pocházející z nastřelovacích pistolí.

V současné době stále pokračují stejné práce, jak tomu bylo v minulých týdnech. Ve sklepech se stále zvětšují hromady materiálu z rozbitých betonových podlah. Zvláštní pozornost si zaslouží poměrně vysoká hladina podzemních vod v sondách vyhloubených u základových pásů historického objektu. Ve II. nadzemním podlaží se stále pracuje na zakrývání ocelových stropních nosníků deskami, které budou postupem času opatřeny rákosem a omítnuty.

Další kontrolní den je naplánovaný na úterý 1. září 2020 na 14 hodin.

Foto-video a text Karel Knapp

Téma: