Výjezdní zasedání s Adamem

Kastelán Jaroslav Hrubý vede řeč…
Jen málokdy se stane, že přijíždíte na parkoviště u zámku a nezahlédnete za mřížemi okna v přízemí hlavu a z okna vystrčenou mávající ruku. Dnes to bylo stejné, jen ta hlava měla jinou barvu vlasů a ta ruka byla nějak delší. Jak se ukázalo, nemával kastelán Jarda Hrubý, ale Adam Růžička. Víc jak dvoumetrové chlapisko. Jeden z bývalých zámeckých průvodců, ale stále spolupracovník zámeckého pána, amatérský herec a profesí kantor.

Jak se ukázalo, tentokrát byl na zámku z jiných důvodů. Jako šéf Sportovně kulturní komise při MěÚ Město Albrechtice, který pozval její členy k účasti na výjezdním zasedání. Na programu nebylo hodnocení probíhajících stavebních prací. To přísluší jiným lidem.

Přesto si nikdo z trojice zúčastněných hostů (Jana Tomíčková, Jan Holouš a Adam Růžička) nenechal ujít příležitost celým objektem projít a poslechnout si podrobný a zasvěcený komentář kastelána ke všemu, co se na zámku děje a hlavně, co se ještě bude dít.

Jak říkal Jaroslav Hrubý: „Důležité je, že dosavadní průběh stavebních prací probíhá ve vzájemné shodě s dodavatelem stavebních prací firmou Factory 2014 s.r.o. Revitalizace a obnova zámku vůbec nenarušuje provoz, a to jak v oficiálně stanovené návštěvní době, tj. od pátku do neděle vždy od 10 do 16 hodin, tak i ve zbývajících pracovních dnech v týdnu. Je vidět, že když se chce, všechno jde.“

Kastelán předpokládá, že proti původnímu záměru ukončit turistickou sezónu posledním srpnovým dnem, bude tento termín posunut nejméně na konec září a možná až na konec října. Protože je akční člověk, využívá dobu od šesti od rána do podvečerních osmnácti hodin, kdy zrovna neprovází nebo neřeší operativně případné problémy, čas k vymýšlení, co bude „potom“. Už dnes vyjednává a vymýšlí, jaké expozici bude potřeba zajistit pro alespoň část sezóny v roce 2021.

Nejen, že vymýšlí, už i koná. Přestože se zapřísahal, že už nebude nikdy lepit žádná papírová zvířata a klauny, především pro radost dětí, už to není pravda. Již nyní začal zase řezat papír, lepit a zase lepit první části překvapení pro slavnostní otevření zámku po ukončení všech stavebních prací. Máme se na co těšit. Dále, když všechno dobře dopadne, tak na výstavu z tvorby architekta pana Kaplického či novou expozici ze sbírek Poštovního muzea. Ale ani to není všechno.

Pokud bude vládnout pěkné počasí, jedno překvapení je skoro za dveřmi. 28. srpna, tj. poslední pátek v měsíci, vystoupí na zámeckém nádvoří divadelní Kočovná společnost Petry Severinové s pohádkou na námět Boženy Němcové.

Kastelán je spokojený. Jak říká: „Ukazuje se, jak bylo prozíravé zámek ani po dobu rekonstrukce neuzavírat. Vždyť od zahájení letošní sezóny 6. června navštívilo provizorní výstavní prostory již téměř 1 000 návštěvníků. V tom jen za první srpnové dny 300 lidí. Zanedbatelná není ani návštěvnost mimo oficiální provozní dobu, jde již o 600 dalších návštěvníků.“

Spojený je i proto, že se na zámek přišli podívat členové Sportovně kulturní komise. Rozšíří tak řady lidí, kteří mají o provozu zámku dostatek informací a pokud bude potřeba o čemkoliv, co se bude zámku týkat, spolurozhodovat, budou tak činit kvalifikovaně, se znalostí věcí.

Foto a text Karel Knapp

Téma: