Vzpomínka na Karla Skácela

29. září 1938 byl ve službě v Linhartovech zastřelen henleinovci vojín v záloze z pěšího pluku 6, vojenské posily Stráže Obrany Státu Bruntál Československé armády, Karel Skácel.

Vše se událo v souvislosti s podepsáním Mnichovské dohody, kdy bylo Československo nuceno podstoupit své pohraničí. Docházelo k přestřelkám mezi zfanatizovanými obyvateli Sudet a oddíly Československé armády a četnictva.

1. října 2018 byla Karlu Skácelovi v parku linhartovského zámku odhalena pamětní deska. Z původního místa byla o něco později přemístěna. Nachází se ve stínu dvou stromů u západního křídla zámku. Čest jeho památce.

Foto Karel Knapp a archív MěÚ Město Albrechtice

Téma: