Zahajujeme 6. června v 10 hodin, přijďte

Když nám nefandí koronavir a ani již skutečně dlouhé čekání na ukončení výběrového řízení na stavební práce v projektované hodnotě přibližně 30 miliónů korun, snad vyjde v sobotu 6. června 2020 alespoň počasí. Ať bude tak, či onak. Kastelán Jaroslav Hrubý se svými spolupracovníky určitě otevřou návštěvníkům v 10 hodin dveře zámku, aby jim umožnili prohlídku expozic, které jsou tentokrát instalovány pouze v přízemních místnostech. Současná situace si to vyžaduje. Množství vystavovaných předmětů a tematické zaměření exponátů je menší, nicméně stále zajímavé.

Válečná porada kastelána Jaroslava Hrubého, paní Miluše Kaletové a paní Ivety Kaperové…

Nikdo zatím netuší, kdy budou zahájeny stavební práce vyplývající z realizace projektu  společného česko-polského programu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ v hodnotě 1 217 184,00 €. Program „Slezsko bez hranic – Hrady a zámky“ je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a umožňuje financování přeshraničních projektů. Je podpořen v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kastelán je v jednom kole…

Návštěvníci se budou moci potěšit pohádkovými postavami od výborného a citlivého keramika Jana Kutálka, krásně naleštěnými modely automobilů  F1 ze sbírky pana Petra Kocourka, modranskou keramikou z pozůstalosti paní Dušany Rosnerové, papírovými modely hradů a zámků z různých oblastí České republiky od Pavla Voráče a retro hračkami ze sbírky manželů Břicháčkových, nadšenců, kteří se zabývají především sbíráním kočárků hlavně značky Liberta.

Keramika od Jana Kutálka je instalována v novém prostředí…

Když k tomu připočteme zajímavý výklad kastelána Jaroslava Hrubého a dalších průvodců, možnost zkrátit si čekání na prohlídku procházkou krásným parkem s téměř devítisetletým dubem, pak je snížené vstupné z původních 40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti na jednotné vstupné 20 Kč skutečně symbolické.

Manželé Hana a Zdeněk Břicháčkovi připravují expozici retro hraček…

Malou, ale lehce zvládnutelnou komplikací jsou opatření k dodržení hygienických pravidel souvisejících s prevencí proti šíření infekce COVID-19 při návštěvě zámků, stanovených ministerstvem zdravotnictví. U vstupu bude pro průvodce i návštěvníky k dispozici dezinfekční prostředek. V průběhu prohlídky je potřeba dodržovat dvoumetrové odstupy od dalších osob s výjimkou osob blízkých, resp. rodinných příslušníků. Dále je povinné nošení roušek. Nekazte si ale ani náladu, ani odhodlání k návštěvě zámku. Všechna pravidla, než se zbavíme nebezpečné virové nákazy, vám připomenou průvodci.


Zámek bude za stávající situace otevřen pro veřejnost v měsíci červnu v soboty a neděle od 10 do 16 hodin. V červenci a srpnu pak v pátek, sobotu a neděli rovněž od 10 do 16 hodin (poslední vstup návštěvníků).

Foto-video a text Karel Knapp

 

Téma: