Do zámku ne, do parku ano

Asi se nikdo jiný než kastelán Jaroslav Hrubý netěší víc na to, až se zase po dokončení všech stavebních úprav na zámku v Linhartovech a instalaci expozic otevřou pro první návštěvníky v sezóně 2021 zcela nové vstupní dveře. Jestli první turisté budou mít možnost objevovat krásy zámku již v červenci, srpnu nebo v září, to závisí především na ukončení všech prací v historické budově. Zatím si lze jen přát, aby vše proběhlo v co nejkratší době.

Práce budou i v dalších měsících pokračovat na rozsáhlé travnaté ploše před východním křídlem zámku. V současné době jde skoro do finále budování mlatové procházkové stezky v severovýchodní části parku. Stavební práce nezpůsobí poničení již dříve vysazených tisů, které budou v případě potřeby při budování zpevněných ploch přesazeny.

U zámku bude vybudováno parkoviště pro dvacet automobilů a dvě stání pro dopravní prostředky handicapovaných návštěvníků. K dalším úpravám dojde přímo před východním vstupem včetně rekonstrukce terénních schodů.

Zámek, zámecký park a vinný sklep jsou kulturní památkou, zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 1000149 158 od 3. 5. 1958.

Centrální část parku není stavebními úpravami jakkoliv dotčena a stojí za příjemnou procházku. Bezpečný vstup je možný ze strany dětského hřiště. Přitom platí, že nikdo z návštěvníků nesmí vstupovat do vyhrazeného stavebního prostoru, který je řádně vyznačen.

V nejbližší době má být zahájena přeložka vzdušného vedení NN v délce 106 metrů do země. Dále bude kolem silnice vybudováno oplocení v délce 150 metrů.

Text a foto Karel Knapp

Téma: