Moszna, Slezské Rudoltice a Linhartovy

Sanační a revitalizační práce na zámku v Linhartovech běží již osmý měsíc, časově plus mínus obdobně tak tomu je také na zámcích v polské Moszne a ve Slezských Rudolticích. Je tak naplňován záměr společného česko – polského přeshraničního projektu podpořeného v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“.

A co je nového u nás? Co se týká kastelána, je všechno „při starém“. Pokud právě něco nezařizuje ve prospěch zámku (naposledy, v největších mrazech čistil zamrzlé odpadní potrubí), stále vytváří nové a nové papírové postavy v životní velikosti tematicky nazvané „Papírový svět Karla Sedlnického“.

Pracuje téměř každý den od rána do večera. Pokud se podaří splnit harmonogram stavebních prací týkajících se samotné budovy zámku, pak je slavnostní zahájení turistické sezóny z jeho pohledu doslova za dveřmi. Hodně práce již bylo odvedeno. Dost jí ještě zůstává.

Pačokování a výmalba místností i chodeb, lepí se přechodové profilované sádrové římsy mezi stropy a stěnami. Připravuje se například pokládání dlažby na chodbách v II. nadzemním podlaží, výměna a doplnění vybraných dveří v I. a II. nadzemním podlaží a montáž podlah ve vybraných místnostech, oprava schodů atd.

Do konce června, nejpozději do poloviny července bude potřeba všechny místnosti zbavit zbytků stavebního materiálu, uklidit, instalovat expozice a také umístit do zámeckých komnat již částečně prozrazené papírové překvapení. Po několika staletích se tak hrabě Sedlnický, jeden z bývalých a nejvýznamnějších majitelů zámku, jeho manželka, další členové rodiny i služebnictvo vrátí do míst, kde před dávnými a dávnými roky žil. Na zahájení se plánuje také vernisáž prací českých a polských malířů a dalších umělců.

S přibývajícími teplotami se začíná více pracovat i na travnaté ploše před východním křídlem zámku. Bude pokračovat montáž ocelových obrubníků, což souvisí s výstavbou mlatového chodníku. Pozornosti se dostane nástupnímu prostoru před východním vchodem včetně navazujících terénních schodů. Bude vybudováno nové oplocení kolem silnice v délce 150 metrů. Projektanti nezapomněli ani na doplnění mobiliáře parku. Můžeme se těšit na nové lavičky, stojany na kola i parkoviště pro přibližně dvacet osobních automobilů, dvě místa pro dopravní prostředky handicapovaných občanů a také místo pro jeden autobus. A to není zdaleka všechno. Je na co se těšit.

Foto a text Karel Knapp

Téma: