Vánoční jarmark se nechystá, zámek je zavřený

  • Home
  • Články
  • Vánoční jarmark se nechystá, zámek je zavřený

Přinejmenším podle nenápadně přibývajících reklam na různých televizních kanálech, internetu i ve výlohách části obchodů, blíží se Vánoce. A to ještě není ani polovina listopadu. Za běžných okolností, pokud by byl dodržený termín ukončení revitalizačních a sanačních prací na linhartovském zámku (do konce září 2021), na Vánoce by v předstihu, přinejmenším od počátku listopadu, myslel i kastelán Jaroslav Hrubý se svými spolupracovníky. Už by dávno byla v běhu příprava již sedmnáctého ročníku Vánočního jarmarku.

Kastelán se v žádném případě nenudí…

Nadarmo se neříká: „Člověk míní, pánbůh mění.“ Jarmark se nechystá, stavební ruch na zámku na přechodnou, a snad velmi krátkou dobu, než bude vybrán nový dodavatel stavebních prací, utichnul. Ve své práci v rytířském sále pokračují alespoň restaurátoři. Vůbec se nenudí ale ani kastelán.

V rytířském sále pokračují restaurátorské práce…

Pokud to počasí dovolí, větrá a větrá, především v místnostech, kde mají být pokládány dubové podlahy, snaží se snížit vlhkost prostředí. Postupně vyklízí jedenáct místností, v nichž obnoví nátěry podlah poškozené stavebními pracemi a tytéž místnosti vymaluje.

Pokud to počasí dovolí, kastelán větrá…

Přemísťuje praktikábly, zvažuje, které papírové exponáty stojí za to renovovat. Zpevnit je a obnovit jejich pestrobarevnost. Rozhoduje o těch, které již naopak zlikvidovat po tom, co si v minulosti získaly zasloužený obdiv u dospělých návštěvníků, vyloudily  úsměvy na tvářích dětí.

Nádvoří po opravě vypadá opravdu krásně…

Krásně opravené je nádvoří.  Nová okna a jemnými barvami řešená fasáda. Kastelán ví, že je to jen jedna stránka věci. Nestačí se jen kochat. Před nastupující zimou zajišťuje úklid listí z nádvoří a od vstupů do zámku. Podniká kroky k propláchnutí rour dešťovou vodou stékající ze střechy do žlabů. Uzavřel  vstup do sklepení zámku, aby nemohlo dojít k zamrznutí vodovodní přípojky i potrubí s odpadními vodami.

Alespoň dočasná ochrana proti zatečení srážkové vody…

Pozornost věnoval kastelán zabezpečení nedávno vybudované repliky zámeckého schodiště před východním křídlem zámku proti zatékání vody a jejímu vsakování do omítek.

Když zbývá čas…

Po bývalém dodavateli stavebních prací zatím zůstávají jen dvě kovové buňky a zbytky lešení, na které vidí ze svého provizorního zámeckého ateliéru kastelán Jaroslav Hrubý. V současnosti menší část svého pracovního času stále věnuje vytváření postav patřících k „Papírovému světu hraběte Sedlnického“. Budou spolu se zvětšeninami historických fotografií a ukázkami okrasných prvků fasády, uložených již hezkých pár let v depozitáři zámku, součástí nových expozic.

Foto a text Karel Knapp

Téma: