Na webu města M. Albrechtice: „Je to tady…“

Pro ty, co se již nemohou dočkat prohlídky zámku pozitivní zpráva. Stavební práce budou dokončeny k 30. září a slavnostní otevření zámku nastane 22. října od 13 hodin. Událost organizačně zajišťuje investor realizace části společného česko – polského přeshraničního programu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky, a tím je město Město Albrechtice v čele se starostkou Janou Murovou.

Setkáním členů Programové rady den nebude končit. Vystoupí žáci ze Základní umělecké školy Město Albrechtice, návštěvníci budou moci obdivovat výstavu obrazů a fotografií Jozefa Danyi, Zdeňka Kurečky, Lubomíra Stýskaly a Martina Mately. Pozornost si jistě získá dětmi i dospělými vzácná a oblíbená výstava pohádkových postaviček od keramika Jana Kutálka. Zájem vzbudí besedy se Štěpánem Mikulkou a Zdeňkou Jordánovou.

Základem pro pokládání podlahy je přesné založení prvních desek…

Vše bude pokračovat 29. října uspořádáním jarmarku, kulturním vystoupením nového cirkusu a pouličního divadla „Cirkus trochu jinak“, dále hudebním vystoupením a od 18 hodin noční prohlídkou, tedy splnění i tzv. měkkých aktivit, které jsou podmínkou úspěšné realizace projektu. Závěru dne bude patřit ohňostroj.

Kastelán obnovuje malby ve všech místnostech, ve kterých se měnila okna…

Informace týkající se slavnostního otevření zámku jsou dostupné na webu a facebookovém profilu města, stejně je tomu i na informačních zdrojích zámku. Především zámecký web s několika stovkami článků, tisíci fotografiemi, desítkami virtuálních prohlídek (nejen zámku, ale i MTO, bývalého golfového hřiště aj.) a stovkami videí, ale také dokumentem o průběhu realizace sanačního a revitalizačního projektu se stal kronikou všeho, co se na zámku událo od roku 2005. Co se na zámku událo v době III. etapy jeho stavebních úprav. Máte chvilku čas? Podívejte se…

Nejvyšší čas začít umývat okna…

Není v silách kastelána, aby v tak krátkém mezidobí mezi dokončením stavebních prací a plánovaným uvítáním prvních návštěvníků byl schopný zajistit instalaci všech expozic, které dlouhodobě plánuje a zajišťuje. Proto zcela netradičně došlo ke změně hlavního organizátora zahajovacích aktivit.

Kastelán Jaroslav Hrubý uklízí, utírá, instaluje…

Samozřejmostí je, že kastelán, stejně tak, jak tomu bylo vždy v předchozích šestnácti letech, v současné době připravuje prostředí zámku k jeho slavnostnímu otevření. Umýváním oken jsou mu nápomocné pracovnice zajištěné městem. Natírá podlahy, opravuje malby stěn nebo maluje celé místnosti, opatrně zbavuje prachu pohádkové postavy od keramika Jana Kutálka, stejně jako skleněné kazety s modely zámků z celé České republiky. V žádném případě se nenudí. Zajišťuje bezpečnost zámku, uklízí, umývá.

Podlahy se ještě musí přetmelit a přebrousit…

Především se už nemůže dočkat, až ustane na zámku stavební ruch a poslední návštěvníci, na něž se jinak vždy moc těší, se po nejkratší návštěvnické sezóně v novodobé historii se zámkem rozloučí, aby se mohl co nejdřív v následujících měsících pustit do instalace nových expozic. Včetně provázejících sto šesti postav z „Papírového světa hraběte Sedlnického“, které vytvářel doma nebo ve volných chvílích na zámku. Jak sám nesměle dodává: „Veškerý materiál, a že ho nebylo málo, jsem hradil z vlastních finančních prostředků. Měl jsem také štěstí na několik podporovatelů, kteří mi pomáhali shánět obrovské množství papíru, kartónů i lepidla. Také oni mají zásluhu na tom, že se v omezeném počtu s postavami mohli v předstihu potěšit návštěvníci Senátu.“

Pohádkových keramických postaviček od Jana Kutálka je přes dvě stovky, každá se musí umýt…

Za rok a několik dnů bude kastelán slavit úctyhodnou sedmdesátku. V říjnu 2023. Úctyhodnou i proto, že v době rekonstrukce byl po dobu více než dvou let neúnavnou oporou snad všem, kteří se při rekonstrukčních a sanačních pracích na zámku pohybovali. Pracovníkům zhotovitelských a subdodavatelských firem, jejich šéfům, účastníkům kontrolních dnů. Blížící se sedmdesátka je čas k životnímu bilancování. Kastelán Jaroslav Hrubý se určitě nemá za co stydět. Držme mu ve všem, co ve prospěch zámku dělal a již osmnáctým rokem dělá, palce.

Foto-video a text Karel Knapp

Téma: