Proběhl pátý kontrolní den na zámku

(Sdíleno z webu města Město Albrechtice) Dne 5. 8. 2022 proběhl kontrolní den na zámku Linhartovy za přítomnosti starostky Jany Murové, architekta, stavbyvedoucího, památkářů a kastelána pana Hrubého. Proběhla kontrola exteriéru, kde se v současné době pracuje na schodišti a na pokládce žulových kostek. Proběhla také kontrola interiéru, kde jsou nyní již posazeny nové dveře a pracuje se na podestách.

Foto a text Mgr. Barbara Solawová

Poznámka:

Na zámku pokračují sanační a rekonstrukční práce. O jejich „probíhání“ tak, jak je tomu i dnes, informuje oficiální mobilní aplikace v OBRAZE, web a facebookový profil města. Do budoucna bude aktuálnost obsahu facebookového profilu zámku i jeho webu v tomto směru zajištěna sdílením zpráv pouze z uvedených zdrojů. (Karel Knapp)

Téma: