Dětské hřiště v zámeckém parku

Zastupitelstvo města Město Albrechtice schválilo v polovině roku 2017 vybudování dětského hřiště v zámeckém parku především pro děti ve věku od jednoho roku až do čtrnácti let z místních částí obcí Opavice a Linhartovy. Ve zmíněné oblasti bydlí v současnosti 61 dětí. Hřiště ale bude sloužit rovněž malým návštěvníkům zámku a zpříjemní jim tak čekání mezi jednotlivými prohlídkami.

 

Od turistické sezóny 2018 bude hřiště sloužitt i dětským návštěvníkům zámku…

Hřiště je z důvodu ochrany památkově chráněného území budováno v prostoru mezi stromy. Byla omezena barevná pestrost vybavení a při instalaci stavebních prvků je přednostně využíváno přírodních prvků, například akátového dřeva. Stavební činnosti jsou prováděny na území s archeologickými nálezy, a proto výkopové práce probíhají za dohledu Archeologického ústavu Akademie věd ČR, pobočka Opava.

Video a text Karel Knapp

Napište nám názor