Návrat zámku do historie

Pootevřené dveře ve východním křídle zámku jakoby lákaly zvědavější návštěvníky ke vstupu do právě rekonstruované budovy. Turisty by ale měla zastavit informace na nich umístěná. „Stavba, zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Najdou se tací, kteří si buď nevšimnou, nebo pokyn nerespektují. V takovém případě musí zasáhnout, ač nerad, kastelán.

V objektu pokračují stavební práce, stejně jako v jeho blízkosti před východním křídlem zámku. Především ti, kteří už ho někdy v minulosti navštívili nebo jsou obyvateli regionu, si všímají, že roste do nebývalé krásy. Zřejmě už nežije žádný pamětník, jenž by si pamatoval jeho předválečný vzhled, aby mohl ocenit, jak se vše postupně mění k lepšímu.

Vzhled celé budovy začaly zjemňovat repliky historických oken v bílé barvě. Zajímavě působí i nově instalované okenní výplně vytvářející závětří u hlavních vstupních dveří severního zámeckého křídla.

V nádvoří pokračuje začišťování omítky kolem oken, blíží se doba instalace posledních a největších venkovních dveří, umožňující vstup do zámeckého nádvoří. Ve vnitřních prostorách pokročila instalace dveří mezi jednotlivými místnostmi. Pokračují elektroinstalační práce a čeká se na dodávku kvalitních dubových podlahových vlysů, aby nic nebránilo jejich instalaci. Pokračují montážní práce na výtahové plošině, které povedou k jejímu zprovoznění a předání do užívání.

Byly započaty zemní práce před východním vstupem do zámku a pokračuje novostavba víceúčelové  zpevněné plochy u silnice. Bude sloužit jako parkoviště přibližně pro dvacet automobilů, dvě místa pro parkování vozidel handicapovaných občanů a jeden autobus. V nejbližších dnech by měla být ve zmíněném prostoru zahájena poslední fáze úpravy mlatového chodníku dokončením dosypání svrchní písčité vrstvy a jeho závěrečným zhutněním.

Plánuje se nátěr fasády nádvoří, hledá se nejvhodnější barevná kombinace. Bylo dokončeno položení a spárování cihelné dlažby v jedné z přízemních místností. Pracuje se na obrušování schodišťových stupňů, které byly v minulosti zcela nevhodně natřeny syntetickou barvou.

Plnění harmonogramu prací a jejich kvalita je předmětem jednání účastníků kontrolních dnů. Zatím se jich uskutečnilo celkem čtyřicet jedna. A co dělá kastelán Jaroslav Hrubý? Pokud zrovna něco nezařizuje ve prospěch stavby či neuklízí, pak pokračuje v tvorbě postav spadajících do „Papírového světa hraběte Sedlnického“.

Foto-video a text Karel Knapp

Tags: