Nejnovější zprávy
26. července – „ ...
Štáb ČT Ostrava navštív ...
Od 6. července vystavují ...

Navázání spolupráce s Lenarcicemi

Propagační plakáty vydané v roce 2006

Vánoční jarmark 2006

Výtvarné práce polských autorů

Varhanní koncert – Ing. B. Plánský

Varhanní koncert – ing. Bohumil Plánský, Pavel Plánský – flétna.

Zámecká setkání

Starling kvartet