Nejnovější zprávy
Kastelán zve na zámek
25. května 2019 – Zah ...
Úzkokolejka zahajuje

Letadlo bude na zámku

Přišel se podívat František Kuba z Regionu

Fotografie Karel Knapp

Tvoříme pro I. dětskou galerii

ČR Olomouc ve výtvarné dílně J. Hrubého

Fotografie Karel Knapp

Den otevřených dveří na zámku v roce 2001

Fotografie Karel Knapp