Rekordní Vánoční jarmark

Ladovská zima za okny, rekordní počet prodejců, kdy nejvzdálenější z nich přijel až z Podbořanska. A rekordní počet platících návštěvníků. Dorazilo jich pěšky, auty, zájezdovým autobusem nebo vlakem ze směru od Opavy nebo Olomouce, kdy musel být, podle nepotvrzených zpráv, posílen spoj z Krnova ve směru do Linhartov o jeden vagón, 2 394.Svůj podíl na tom má i účast návštěvníků z Hynčic a Města Albrechtic, kteří mohli využít tří bezplatných autobusových spojů. Náklady za přepravu hradil MěÚ Město Albrechtice. Kastelán Jaroslav Hrubý přivítal první prodejce již v pátek odpoledne a v podvečer, když začali navážet zboží. To hlavní ale začalo ještě za tmy, v sobotu ráno.

Cukráři, včelaři, keramici, košíkáři, výrobci nápojů všeho druhu, řezníci, výrobci broží a přívěsků, vánočních přání, svíček, řezbáři, švadleny, výrobci dřevěných hraček i hraček z textilu, výtvarníci, výrobci mýdel, jídlo a dobroty všeho druhu… Vyčerpávající seznam všech by byl ještě hodně dlouhý.

O rekordním počtu návštěvníků, kteří s úderem devátého hodiny začali vstupovat do zámku, svědčila i vzorně připravená a zcela zaplněná parkoviště kolem něj. Přestože tomu tak bylo, každý si mohl v klidu koupit to „své“. K dobré náladě přispěla i pěkná hudební vystoupení.

Jestliže ráno kastelán procházel zámeckým areálem s čepicí na hlavě, před obědem už tomu tak nebylo. Z neustálého pohybu po zámku a sledování, jestli je vše v pořádku ke spokojenosti návštěvníků i prodejců, mu začalo být zřejmě horko. Jeho snaha se neminula účinkem. Sobota 2. prosince 2017 se stala dnem další vydařené akce, kterou Jaroslav Hrubý s nepočetným týmem spolupracovníků připravil.

Foto-video a text Karel Knapp

Napište nám názor