Vernisáž – Lorenz, Konečný, polští výtvarníci

  • Home
  • Články
  • Vernisáž – Lorenz, Konečný, polští výtvarníci

Rudi Lorenz je rodákem ze Žiliny. Po studiu na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně studoval do roku 1971 na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, kdy byl vyloučen ze studií pro nesouhlas s invazí vojsk Varšavské smlouvy do naší vlasti. V letech 1973 až 1982 pracoval v různých propagačních firmách. Od roku 1983 žije v Brně a pracuje na volné noze. Po plné rehabilitaci v roce 1990 v letech 1997 až 1999 dokončil studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové a získává akademický titul magistr, Mgr.

Do roku 2008 se věnuje převážně volné tvorbě (malba, drobná plastika, reliéfy). Přičemž v roce 2007 uvedl v život první brněnskou nekomerční galerii nesoucí název „Ponorka Victoria“. Název „Ponorka“ zvolil jako symbol hodnot, které chrání pancíř i pomyslná hloubka oceánu. Slovo „Victoria“ zase odkazuje k vítězství, protože nejen v době totality, ale ani dnes není umění příliš přáno. Proklamuje-li, že je nekomerční, zdůrazňuje tím svůj životní filosofický postoj. Neznamená to ovšem, že nezná či neumí vyjádřit svoji cenu – kvalitu – hodnotu.„Ponorka Victoria“ navštívila doma i v zahraničí mnoho přístavů, aby se mohla, obohacena o cenné reflexe – zpětné vazby, vracet do toho svého domovského. Rudi Lorenz svojí tvorbou vytváří prostor pro poznání sama sebe skrze vnější i vnitřní svět, snaží se o uchopení myšlenky, kterou zpracovává tak, aby byla srozumitelná a čitelná srdcem i rozumem. Je to humor, poezie, hra, rozkoš z nalézání při usilovném hledání.

Významnou etapou v životě Rudiho Lorenze se stala péče o nevidomé, o jejich estetickou výchovu a zkvalitnění jejich života. Soustředil se především na hapestetiku, jež umožňuje vnímání uměleckého díla hmatem. Podílel se na projektu Výtvarný dialog profesionálního výtvarníka s nevidomou mládeží. V souvislosti s tímto uspořádal mnoho výstav doma i v zahraničí a během výstavních akcí organizoval setkávání handicapované mládeže s mládeží nepostiženou.

Vedl výtvarné kurzy v Rakousku i České republice měřené na samostatnou tvorbu a výchovu k rozvoji estetického vnímání nevidomých a slabozrakých. Teoreticky zpracoval osnovy pro výuku výtvarné výchovy pro nevidomé, vyrábí pro ně i hračky a metodické pomůcky. Absolvoval 85 autorských výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil se mnoha kolektivních výstavních akcí. Průběžně působí jako grafik, malíř, ilustrátor, řezbář a sochař. Píše krátké literární útvary, povídky a básně. V minulosti se věnoval (1966 až 1974) folkařské tvorbě (texty, kytarový doprovod, zpěv).

Český spisovatel Miroslav Skála o Rudi Lorenzovi napsal: „Kus chlapectví si dokáže málokdo uchovat až do věku dospělého, ač by si to velmi přál. Rudi Lorenzovi se to podařilo. A může jím obdarovat i ostatní. Prohlídku jeho díla bych naordinoval každému jako lék proti kornatění duše.“ Navštivte proto expozici tohoto umělce na zámku v Linhartovech, jehož díla jsou zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách doma i v zahraničí a nechte se unést vlastní fantazií, hravostí v kouzelném světě Rudiho Lorenze.

Napište nám názor