Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

Dvacátý kontrolní den, osazení oken v I. nadzemním podlaží dokončeno

kontrolní den

Od začátku července 2020 do dnešních dnů uplynulo šest měsíců, kdy bylo vedením města Město Albrechtice protokolárně předáno staveniště zámku v Linhartovech dodavatelské firmě Factory 2014 s.r.o....

k zahájení III. etapy stavebních úprav – jeho revitalizaci o obnovy podle společného česko – polského přeshraničního projektu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ hrazeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontrolních dnů se od začátku mimo zástupce dodavatele stavebních prací pravidelně za město zúčastňovali – vedoucí odboru vnitřních věcí, zástupce stavební komise a členové tzv. zámecké skupiny. Dále pak autorský a technický dozor, autorizovaný technik a koordinátor bezpečnosti práce i památkáři. V žádném případě nemohl chybět člověk nejvíce znalý provozu na zámku kastelán pan Jaroslav Hrubý. Nyní, v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací, se na pravidelných kontrolních dnech schází omezený počet účastníků.

kontrolní den

V úterý 12. ledna 2021 je jednalo již o schůzku dvacátou. Vždy jde o příležitost posoudit plnění harmonogramu prací a jejich kvalita. Projednávání připomínek a námětů k dalšímu postupu stavebních prací přímo v budově zámku i v části zámeckého parku před východním křídlem historické budovy.

kontrolní den

Na zámku se pracuje téměř nepřetržitě, a jak sdělil kastelán, pracovalo se i na Silvestra. Zamykal budovu v 17 hodin. V těchto dnech bylo dokončeno osazení replik historických oken v I. nadzemním podlaží a bude následovat jejich obezdění. V II. nadzemním podlaží pokračují práce na finálních úpravách stropů v místnostech, na chodbách se vkládají sádrokartonové podhledy. Po postupném vybourávání zcela nevhodných ocelových dveřních zárubní je vše připravováno k instalaci nových dveří, vyrobených z dřevěného masívu.

Foto-video a text Karel Knapp