Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

Okna – návrat do minulosti

interiér zámku

Stávající průběh zimy, kdy teploty jen zcela výjimečně klesají pod bod mrazu, a i když, tak jen na krátkou dobu, přeje stálému stavebnímu ruchu vně i ve vnitřních prostorách zámku v Linhartovech.

Především změny na vnějším vzhledu zámku z konce prosince a v průběhu ledna 2021 jsou nepřehlédnutelné. Postupně jsou zaměňována novodobá okna za repliky kastlíkových historických oken stejné velikosti a původního historického členění.

Zatímco do vnější fasády jsou usazována okna dvojitá, ve vnitřním nádvoří do stěn v prvním nadzemním podlaží již byla zabudována jednoduchá segmentovaná okna a stejně tak tomu bude ve třetím nadzemním podlaží. Do chodeb v druhém nadzemním podlaží pak budou vsazena okna dvojitá kastlíková.

interiér zámkuJejich lepší kvalita a těsnost, stejně jako nových venkovních dveří, povede ke snížení ochlazování vnitřních prostor zámku. Tepelnou pohodu v příležitostně temperovaných částech budou zajišťovat instalované dvojité dveře mezi jednotlivými místnostmi.

interiér zámkuVnitřní omítky, malby na částech stěn i fresky z různých historických období zůstávají zachovány. Podle projektové dokumentace bylo ve vyčleněných místnostech dokončeno omítání a štukování stropů. Je vyměňována elektroinstalace zásuvkových i světelných rozvodů.

interiér zámkuSvůj čas si vyžádalo odstraňování syntetických nátěrů z podlah v místech, kde bude pokládána nová dlažba a dřevěné vlysy. Rozsah přípravných stavebních a dalších instalačních prací přinutil kastelána Jaroslava Hrubého k zpřístupnění všech i dosud uzavřených prostor, ve kterých ukrývá některé exponáty a z části i sbírky.

zámek

Proto je ho ještě víc než v nedávné době vidět v neustálém pohybu po celém zámku. Stále něco přemísťuje a zakrývá před všude přítomným prachem. Nic mu ale nemůže zabránit v tom, aby souběžně nepokračoval ve výtvarných aktivitách souvisejících se zahájením zámecké sezóny 2021.

Foto-video a text Karel Knapp